فهرست نقدهای کتاب ”حکومت ولایی”

فهرست نقدهای کتاب

حکومت ولایی

نشرنی، تهران، ۱۳۷۷، ویرایش دوم، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ۴۴۳ صفحه، اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۲)

b-03-00

حکمت و حکومت (لندن، ۱۳۷۳) مهدی حائری یزدی (۱۳۰۲-۱۳۷۸) مهمترین نقد فلسفی نظریه ولایت سیاسی فقیه، و حکومت ولایی مهمترین نقد فقهی آن است.

***

مشخصات کامل بیست وسه مقاله/یادداشت، سه کتاب مستقل و پنج مطلب مرتبط:

– زارعي، كارايي نظام اسلامي، ولايت فقيه يا نظارت او؟ روزنامه كيهان، ۱ مرداد ۱۳۷۷.

– مهندس منتظر، بياني ساده از ضرورت ولايت فقيه از ديدگاه عقل، روزنامه رسالت، ۲۵ شهريور ۱۳۷۷.

ولایت فقاهت و عدالت     – عبد‌الله جوادي آملي، اسلاميت و جمهوريت [نقد فصل دوازدهم كتاب‌]، روزنامه كيهان، ۱۹ و ۲۱ مهر ۱۳۷۷، ص۶. معظم‌له در مواضع متعددي از كتاب ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت‌ (قم‌، نشر اسراء، ۱۳۷۸) بدون اشاره به منبع‌، مطالب كتاب حكومت ولايي را مورد انتقاد قرار داده‌اند، به‌عنوان نمونه صفحات ۳۳۲-۳۳۰، ۴۰۵-۴۰۱، ۴۱۸-۴۱۵، ۴۹۴-۴۸۳، ۵۹۲-۵۰۰ و …

– عليرضا پيروزمند، نظام معقول، روزنامه كيهان، ۲۵ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۷۷.

– محمد‌جواد ارسطا، ولايت ومحجوريت [نقد فصل هفتم كتاب‌]، فصلنامه كتاب نقد، شماره ۸، پائيز ۱۳۷۷، ص ۱۰۱-۶۶؛ (و بخش اول آن بنام) مفهوم اطلاق ولايت مطلقه فقيه، فصلنامه علوم سياسي، شماره ۲، قم، پائيز ۱۳۷۷، ص ۹۰-۷۲.

معرفی کتاب حکومت ولائی، پیام هامون، ۲۱ دی ۱۳۷۷.

– هرمز همایون‌پور، بحثی در باب ولایت فقیه (کوششی برای ارائه‌ی تعبیر امروزین و لیبرال از مباحث مهم حکومتی و نظری)، نقد و بررسي كتاب فرزان‌، ماه‌نامه‌ی فرهنگي و هنري بخارا، شماره ۳، دی ۱۳۷۷، صص ۳۶۰-۳۵۸.

– سیدعلی خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی)، بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دانشجویی، ۴ اسفند ۱۳۷۷، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای

– محمدکاظم انبارلوئی، حساسیتها چه شد؟! مرزبانی، روزنامه رسالت، ۱۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۷۹.

– سعید رضوی‌فقیه، كديور و دغدغه‌هايش در حکومت ولائی، روزنامه بهار، شماره ۵۷، ۲۸ تیر ۱۳۷۹، ص ۸.

معرفی کوتاه چاپ چهارم کتاب حکومت ولائی، روزنامه حیات نو؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۰.

معرفی کوتاه چاپ چهارم کتاب حکومت ولائی، روزنامه نوروز؛ ۳ دی ۱۳۸۰.

Ervand Abrahamian (Graduate Center and Baruch College, City University of New York): BOOK REVIEWS, KADIVAR, Mohsen. Andisheh-e Siyasi dar Islam, 2 vols. Tehran: Nashr-e Nay Publishers, 1998. Vol. 1: Nazariyeh-he-ye Dowlat dar Fiqh-e Shi’eh. Pp.223. ISBN 964-312-370-7, Paperback. Vol. 2: Hokumat-e Vela’e. Pp. 431.ISBN 964-312-403-7, Paperback, Islamic Law and Society, Vol. 8, No. 2 (2001), pp. 295-298

Amir Arjomand, Said; The Reform Movement and the Debate on Modernity and Tradition in Contemporary Iran (PDF);International Journal of Middle East Studies, Nov 2002, Vol. 34 Issue 4, pp. 719-731,Reviews several books including Nazariyaha-yi dawlat dar fiqh-i Shi’a (Theses on the State in Shi’i Jurisprudence) and Hukumat-i vila i (Theoratic Government) by Mohsen Kadivar, pp. 721-722 & 728-731

– سید‌محسن صالح، بازشناسی حکومت ولائی [نقد فصول ۱۷ تا ۲۰ كتاب‌]، ۲۵ قسمت، روزنامه رسالت، ۲۶ تیر ۱۳۷۹(و از سر «اتفاق‌» نويسنده‌ی حكومت ولائي نيز در همين روز یعنی ۲۶ تير ۱۳۷۹ از زندان اوين آزاد شد!) تا ۲۳ مرداد ۱۳۷۹؛ (در قالب كتاب): باز شناسي حكومت ولايي، دارالصادقین ، قم ،۱۳۷۹ ، ۱۴۸ صفحه؛ (چكيده آن در قالب مصاحبه): روزنامه كيهان، ۱۸ دي ۱۳۷۹.

بازشناسی ۲

– سید محسن صالح (-۱۳۵۳)؛ نقدی دوباره بر حکومت ولائی [نقد پاسخ کدیور به بازشناسی حکومت ولائی: يك بار ديگر حكومت ولايي‌، روزنامه دوران امروز، تهران‌، ۱ و ۳ و ۴ اسفند ۱۳۷۹)؛ روزنامه رسالت؛ ۱۲ قسمت، ۲۴ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ بازشناسی حکومت ولایی: نقد کتاب حکومت ولایی به ضمیمه‌ی جوابیه‌ی محسن کدیور و نقد آن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۲، ۲۶۰ صفحه.

– علی شمس؛ پرسش از جایگاه کلامی ولایت فقیه؛ خردنامه‌ی همشهری؛ شماره ۴۵، ۱۸ فروردین ۱۳۸۴، ص۹-۸.

– سید‌ محمد‌ مسعود معصومی‌ لاری ( -۱۳۳۹)، جستاری در حکومت ولایی: نقدی بر کتاب حکومت ولایی محسن کدیور، نشر و پژوهش معناگرا، تهران، ۱۳۸۵، ۱۷۰ صفحه.

جستاری

– محمد جعفری، مقایسه‌ی دو دیدگاه مختلف در نفی ولایت فقیه [حکمت و حکومت مهدی حائری‌یزدی و حکومت ولائی محسن کدیور]، وبسایت محمد جعفری، ۳۱ شهریور ۱۳۸۸.

– محمود شفیعی، ولایت فقیه از مسلمات فقه شیعه: ردیه ای بر ادعای کدیور، مزینانی و ایزدهی درباره‌ی اندیشه ی سیاسی ملااحمد نراقی، ماه‌نامه‌ی مهرنامه، شماره‌ی ۲، اردیبشهت ۱۳۸۹، ص ۱۰۰-۹۸.

شبهه، [تشکیک در اصل مسلم ولایت فقیه]،  ۳۰ خرداد ۱۳۸۹.

– یادداشتهای یک طلبه، کتاب حکومت ولایی [از کتب ضاله]، ۱ تیر ۱۳۸۹.

– محمد سروش محلاتی، تاملی بر مبنای حکومتی آیت الله بروجردی، روزنامه جمهوری اسلامی، صفحه حوزه، ۲۸ تیر، ۴، ۱۱ و ۱۸ مرداد ۱۳۹۵.

– دکتر مهرداد ویس‌کرمی (۱۳۵۰)، احیای حکومت ولایی: نقد کتاب حکومت ولایی دکتر کدیور،خرم آباد: ستارگان آسمان [دانشگاه علوم پزشکی لرستان]، ‏‏۱۳۹۶، ۱۷۶ صفحه.

– سلسله مطالب فارس درباره ولایت فقیه، ۱۴ قسمت، ۱۲ دی تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷.

 

  • مطالب مرتبط:

ممانعت از تجدید چاپ کتاب‌های کدیور، ۳۱ تیر ۱۳۹۲.

نامه‌ی یک نویسنده‌ی ممنوع‌القلم به وزیر ارشاد، ۱ مرداد ۱۳۹۳، ندای سبز، جلد اول، نامه‌ها.

Cover

انتشار ترجمه‌ی عربی حکومت ولائی در بیروت، ۳۱ خرداد ۱۳۹۴.

پاسخ نویسنده‌ی کتاب حکومت ولائی به مقام رهبری، ۴ مرداد ۱۳۹۴.

سهم من از نمایشگاه کتاب تهران، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵.