تقدیم کتاب حق الناس

 

در محضر فقیه آزاده
بخش پنجم: مقالات

 

 

 تقدیم کتاب حق الناس

 

…. اين كتاب ناچيز را به محضر بزرگترين استادم تقديم مي‌كنم كه بيش از يك دهه از محضرش فقه اهل بيت(ع) آموختم، و شاكله فقهيم را به او مديونم، آن عالم رباني كه بيش از تدريس شريعت و فقاهت، معلم بزرگ مروّت، اخلاص، حرّيت، حق‌ّطلبي و استقامت برحقّ بود: به صاحب «رساله حقوق». برگ سبزي است تحفه درويش. عزّتش مستدام و عمرش دراز باد.

محسن كديور

تهران، سالروز رحلت رسول اكرم(ص)

 ۲۷ اسفند ۱۳۸۵