لایحه دفاعیه محسن کدیور

لايحه دفاعيه محسن كديور

لايحه دفاعيه محسن كديور   بسم‌الله الرحمن الرحيم‌ قبل از قرائت لايحه دفاعيه‌، وظيفه خود مي‌دانم از مجاهدتهاي سردار رشيد ارتش جمهوري اسلامي ايران‌، در طول جنگ‌تحميلي ، امير شهيد سپهبد علي صياد شيرازي كه در اوايل هفته ناجوانمردانه توسط سازمان تروريستي منافقين روسياه به‌شهادت رسيد تجليل كنم‌. با اجازه رياست محترم دادگاه از همه حضار درخواست مي‌كنم براي علوّ درجات آن شهيد راه عزّت و استقلال ميهن‌اسلامي فاتحه‌اي قرائت فرمايند. اللّهم اغفره و زد في درجاته و احشره مع اوليائه‌ ضمناً سه اعتراض ذيل توسط وكيل فاضلم مستقلاً به…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۴/۰۱
لایحه دفاعیه محسن کدیور

لايحه دفاعيه (بخش اول): دفاع شكلي يا بيان ايراد عدم صلاحيت ذاتي دادگاه‌

لايحه دفاعيه بخش اول دفاع شكلي يا بيان ايراد عدم صلاحيت ذاتي دادگاه‌ ايرادات و اعتراضات خود را در سه قسمت به استحضار دادگاه محترم مي‌رسانم‌. مطابق قانون‌، دادگاه مكلف است در اولين‌جلسه دادگاه‌، قبل‌ از ورود در ماهيت دعوي نسبت به ايرادات‌، رسيدگي و راي مقتضي صادر كند. اول‌: ايراد غيرقانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت‌ 1. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «اصل‌، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگراينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» (اصل سي و هفتم‌)؛ و «حكم به مجازات…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۴/۰۱
لایحه دفاعیه محسن کدیور

لايحه دفاعيه (بخش دوم‌): پاسخ ماهوي به اتهامات مطروحه در كيفرخواست صادره‌

لايحه دفاعيه بخش دوم‌ پاسخ ماهوي به اتهامات مطروحه در كيفرخواست صادره‌ اين بخش شامل يك مقدمه در مورد قلمرو آزادي بيان و اظهارنظر در حقوق موضوعه ايران و دو فصل است‌. فصل اول به‌دفاع در برابر اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي اختصاص دارد، در فصل دوم به رد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش‌اذهان عمومي مي‌پردازم‌. مقدمه در قلمرو آزادي بيان و اظهارنظر در حقوق موضوعه ايران‌ 1. در مقدمه قانون اساسي ذيل عنوان «شيوه حكومت در اسلام‌» اعلام شده است‌: «با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ‌،قانون…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۴/۰۱
لایحه دفاعیه محسن کدیور

فصل اول‌: رد اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران‌

فصل اول‌ رد اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران‌ مستند اين اتهام ماده 500 قانون مجازات اسلامي به اين شرح است‌: «هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران‌، يا به نفع‌گروهها و سازمانهاي مخالف نظام‌، به هر نحو، فعاليت تبليغي نمايد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد». چون‌در متن كيفرخواست تنها تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان اتهام اول ذكر شده است‌. لذا «تبليغ به نفع گروهها وسازمانهاي مخالف نظام‌» از بحث خارج است‌. عليهذا موضوع مجازات در ماده فوق‌الذكر اين مي‌شود «هركس…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۴/۰۱
لایحه دفاعیه محسن کدیور

فصل دوم‌: رد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي‌

فصل دوم‌ رد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي‌ ماده 698 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است‌: «هر كس به قصد اضرار به غير، يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات‌رسمي‌، به وسيله نامه‌، يا شكوائيه‌، يا مراسلات‌، يا عرائض‌، يا گزارش‌، يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون‌امضاء، اكاذيبي را اظهار نمايد، يا با همان مقاصد، اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي ياحقوقي يا مقامات رسمي‌، تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۴/۰۱