مصاحبه کوتاهمقالهبخش چهارم : دين و آزادي

بررسي حقوقي فقهي جرم سياسي و جرم مطبوعاتي

بررسي  حقوقي  فقهي  جرم  سياسي  و جرم  مطبوعاتي اصل  يكصد و شصت  و هشتم  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  (مصوب  1358 و با لحاظ اصلاحات  1368) مقرر داشته  است : «رسيدگي  به  جرائم  سياسي  و مطبوعاتي  علني  است  و با حضور هيئت  منصفه  در محاكم  دادگستري  صورت  مي گيرد. نحوه  انتخاب ، شرائط و اختيارات  هيئت  منصفه و تعريف  جرم  سياسي  را قانون  براساس  موازين  اسلامي  معين  مي كند.» مصوبه  شوراي  انقلاب  مورخ  1358 تحت  عنوان  لايحه  قانوني  مطبوعات ، و نيز قانون مطبوعات  مصوب  1364 مجلس  شوراي  اسلامي  به …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مصاحبه کوتاهمقالهبخش چهارم : دين و آزادي

مرزهای آزادی از منظر دين

مرزهاي آزادي از منظر دين  ۱ با توجه  به  اعتقادات  ما مسلمانان ، آزادي  انديشه  و عقيده  را در جامعه اي  كه  دولت  ديني  بر آن حكومت  مي كند تا چه  حد قابل  تحقق  مي دانيد در اين  رابطه  آيا مي توان  مابين  آزادي  انديشه  و آزادي  عقيده  تمايز معني داري  را قائل  شد؟ در حوزه  انديشه  فقط مي توان  نواهي  و اوامر ارشادي  داشت ، نه  اوامر و نواهي  مولوي . به  اين  معني كه  ما مقدماتي  را ايجاد كنيم  تا نتايج  موردنظر حاصل  شود در واقع ، ارشاد…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مصاحبه کوتاه

مصاحبه با نیویورک تایمز

مصاحبه الين شيولينو از روزنامه نيويورک تايمز- 19 سپتامبر 2000 محسن كديور، به رغم عبا و عمامه اش و يا شايد به علت همين عبا و عمامه، براي جمهوري اسلامي، مردي بسيار خطرناك محسوب مي شود. اين روحاني 41 ساله و محرم اسرار رئيس جمهور خاتمي، در بهترين حوزه هاي علميه و دانشگاههاي كشور تحصيل كرده است. او در سرنگوني رژيم سلطنتي نقشي فعال داشت و آثار حجيمي در خصوص فلسفه و حقوق اسلامي به رشته تحرير در آورده است. اما همه اينها به پيش از ممنوعيت تدريس، محاكمه شدن…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۶/۲۸
مصاحبه کوتاه

مردم ایران را در غل و زنجیر نمی توان به بهشت کشاند

گفتگوی‌ روزنامه‌ آلمانی‌ فرانكفورتر الگماينه‌ با حجت‌الاسلام‌ محسن‌ كديور "كريستيان‌ در ايران‌" تهران‌، 30 مرداد (20 اوت‌). اگر ما حرف‌ نزنيم‌، نسل‌ آينده‌ درباره‌ ما چه‌ قضاوت‌ خواهد كرد؟ اين‌ پرسشی‌ است‌ كه‌ كديور ميكند. كديور، روحانی‌ جوانی‌ در عبائی‌ سياه‌، يكی‌ از راديكال‌ترين‌ روحانيون‌ اصلاح‌ط‌لب‌ ايران‌ است‌ كه‌ چهار هفته‌ پيش‌ از زندان‌ آزاد شد؛ اما همچنان‌ به‌ انتقاد نظام‌ اسلامی‌ حاكم‌ بر ايران‌ امروز ادامه‌ می‌دهد اين‌ روحانی‌ فيلسوف‌ تنها ولايت‌ فقيه‌ و به‌ تبع‌ آن‌ اساسی‌ قدرت‌ سياسی‌ روحانيت‌ شيعه‌ در ايران‌ را به‌ نقد نمی‌كشد، بلكه‌…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۵/۳۰
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

روحانیت و قدرت

آخرين مصاحبه قبل از زندان 4/12/1377 يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ دولت‌ در ايران‌ بعد از انقلاب‌، ورود نهاد دين‌ به‌ حاكميت‌ رسمي‌ و نظ‌ام‌ سياسي‌ است‌.به‌ تعبير بعضي‌ها بعد از انقلاب‌ حكومت‌ در ايران‌ ديني‌ شد و به‌ تعبير برخي‌ ديگر، دين‌ حكومتي‌ گرديد.حتي‌ به‌ نظ‌ر مي‌رسد گروهي‌ در اين‌ مدت‌ در پي‌ استقرار نوعي‌ تئوكراسي‌ تمركزگرا برآمده‌اند كه‌ از شاخص‌هاي‌ آن‌، انتساب‌ حكومت‌ به‌ خدا، خارج‌شدن‌ مردم‌ از حوزه‌ تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري‌هاي‌ كلان‌ و اعمال‌ حاكميت‌ توسط‌ معدود خواص‌ برگزيده‌اي‌ است‌ كه‌ منصوبان‌ خداوند معرفي‌ مي‌شوند.اما صرف‌نظ‌ر از اينكه‌ به‌…
kadivarad33
۱۳۷۷/۱۲/۰۴
مصاحبه تحلیلیمستندات دادستان برای صدور کیفرخواستمصاحبه

نگاهي به كارنامه بيست ساله جمهوري اسلامي‌

مصاحبه با روزنامه خرداد اين مصاحبه در دهه فجر 1377 با آقاي محسن كديور انجام گرفته و درروزنامه خرداد مورخ 25،26 و 27 بهمن 1377 منتشر شده است‌.قسمتهايي از اين مصاحبه جزو استنادات مطرح شده در كيفرخواست‌دادستان است‌. گفت‌وگو با محسن كديور اشاره‌: انقلاب اسلامي كه اكنون بيست سال از عمر آن مي‌گذرد به دنبال دستيابي‌به اهدافي بود كه يكي از عمده‌ترين اين اهداف گسترش حوزه‌هاي‌تصميم‌گيري مردم بر امور جاري خودشان بود. اگرچه در برخي از مواردانقلاب اسلامي به اهداف خود دست يافته است اما با نگاهي به كارنامه‌بيست‌ساله آن…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۴/۰۱