اطلاعیه و نامه

حکم اعدام طاهری وهن اسلام است

زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری به اتهاماتی از قبیل ارتداد، افساد فی الارض، و توهین به مقدسات در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. ظاهرا مستند این اتهامات چیزی جز کتب منتشرشده‌ی ایشان نیست. اینجانب در مطالعه‌ی کتب طاهری کم‌ترین دلالتی به تحقق عناوین یادشده نیافتم. احدی را نمی توان به‌عنوان ارتداد مجازات کرد چه برسد به‌این که به اعدام محکوم نمود. کافی است فتاوا و مستندات حکم دادگاه بدوی منتشر شود تا بی‌پایگی آن عیان گردد. شهروندان دگراندیش را با اتهام افساد فی الارض محکوم به اعدام کردن تکرار…
HMouK
۱۳۹۴/۰۷/۱۴
خدا

بت شکنی، توهین به مقدسات مشرکان!؟

پرسش: یکی از انتقاداتی که از پیامبر اسلام می شود این است که پیامبر به مقدسات مشرکان بی احترامی کرده و آن ها را شکسته است. چه توضیحی برای این کار پیامبر وجود دارد؟ آیا این کار پیامبر توهین به مقدسات مشرکان نبوده؟ متاسفانه این موضوع دست آویز اسلامستیزها برای توهین به مقدسات اسلامی می شود.   پاسخ: مشرکان خانه توحید را تصرف کرده و آنرا با بتهایشان پر کرده بودند. اخراج غاصبان از خانه خدا و پاکسازی آن دفاع شخصی است که اخلاقا امری ممدوح است. ثانیا زمانی که…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۰۶