مطبوعات

روزنامه نگارانِ رسانه هاي توقيف شده

گروهي از روزنامه نگاران روزنامه هاي توقيف شده عصر پنجشنبه گذشته با محسن کديور رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ديدار و درباره مشکلات روزنامه نگاري ايران به گفت وگو پرداختند

انتظار از يك روزنامه اصلاح طلب

  از روزنامه  خرداد چه  انتظاري  داريد؟   ۱. انتظار است  روزنامه  شما روزنامه اي  باشد كه  به  وظايف  عادي  اطلاعرساني  عمل  كند. يعني خواننده