فقه استدلالی

  • ۱. فقه عبادات:

مستندات جواز تطهیر مخرج بول به‌غیر آب

مُجزی بودن مطلق غسل از وضو

طهارت سگ و عدم حرمت نگهداری آن در خانه

چرا در برخی احکام وضو اختلاف داریم؟

جواز سجده بر فرشهای رایج

سجده بر مُهر و تربت حسینی در نماز

نماز مسافر و شارع بودن پیامبر (ص)

نــماز و روزه در مناطق نزدیک قطب

اذان و شهادت ثالثه

نقد مستندات شهادت ثالثه در اذان

عدم بطلان نماز با دستان بسته

حکم جهر و اخفات در نماز

جدا خواندن نمازها یا جمع بین دو نماز؟

عدم تبعیت قضا از ادا!

بحث در مجازات متظاهران به روزه خواری در ملأ عام

دلیل محاسبه‌ی امور شرعی با ماههای قمری

افطار با غروب آفتاب یا زایل شدن سرخی آسمان؟

نوشیدن آب در زمان روزه

 

  • ۲. فقه معاملات:

مصافحه با اجنبیه

سهم الارثهای کمتر یا بیشتر از ماترک میت

دروغ به همسر حرام است

حکم رابطه‌ی جنسی با دوست دختر

حرمت هرزه نگاری (پورنوگرافی)

ازدواج مسلمان و اهل کتاب

قبح اخلاقی و عدم جواز شرعی ازدواج با فرزندخوانده

ادله‌ی لزوم اطلاع والدین از نخستین ازدواج فرزندانشان

ذبیحه‌ی اهل کتاب و گوشت حلال

گوشت حیوانات دریایی حلال است

حقوق تکثیر (کپی رایت)

فیس بوک، کراوات و تشخیص موضوع

جواز و حلّیت موسیقی

 

  • ۳. رساله های فقهی:

رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی

تأملی در مسئله‌ی حجاب

حکومت انتصابی

حکومت ولایی