حق خدا و حقوق بشر: نقد اسلام تاریخی

کتاب «حق خدا و حقوق بشر: نقد اسلام تاریخی» ترجمه آلمانی فصول پنجم و ششم کتاب حق الناس است که در سال ۱۳۹۶ با مشخصات زیر در فرایبورگ آلمان منتشر شده است:

Gottes Recht und Menschenrechte. Eine Kritik am historischen Islam, übersetzt und mit einer Einleitung von Armin Eschraghi, Herder: Freiburg, 2017

حق خدا و حقوق بشر: نقد اسلام تاریخی، ترجمه و مقدمه آرمین اشراقی، [انتشارات] هردر، فرایبورگ، آلمان، ۲۰۱۷ [۱۳۹۶]

این کتاب جلد هفتم از «مجموعه کتاب های بنیاد جورج قنواتی: تفکر مدرن در جهان اسلام» است.

Buchreihe der Georges Anawati Stiftung, Religion und Gesellsschaft: Modernes Denken in der islamischen , Welt, Band 7

جورج شحاته قنواتی (۱۹۰۵-۱۹۹۴) کشیش دومینیکن مصری، استاد فلسفه (ابن سیناپژوه) و پژوهشگر گفتگوی اسلام و مسیحیت بوده است.

از دیگر مجلدات این مجموعه:

جلد چهارم. در راه اسلام دیگر: متونی از متفکران ایرانی (محمد مجتهد شبستری، محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری)؛ انتخاب، ترجمه و توضیحات کتایون امیرپور؛ [انتشارات] هردر، فرایبورگ، آلمان، ۲۰۰۹ [۱۳۸۸].

جلد پنجم. محمد عزیز لهبابی، انسان شاهد خداوند، درآمدی بر انسان‌شناسی اسلامی، با ترجمه و مقدمه مارکوس کنیر، ۲۰۱۱.

جلد ششم. آرمینیا امرکیا (ویراستار)، صدای مسلمانان از بوسنی وهرزوگوین: توسعه افکار مدرن سنت اسلامی، ۲۰۱۳.

جلد هشتم. ایمان در جامعه: صداهای آنکارائی در الهیات سیاسی، ترجمه فلیکس کورنر، ۲۰۱۹.

***

محتوای کتاب:

– پیشگفتار (Stefan Reichmuth) ص۷-۱۲

– مقدمه [تحلیلی] آرمین اشراقی ص۱۳-۴۹

حقوق بشر و روشنفکری دینی، مصاحبه مکتوب با مجله آفتاب تهران، تابستان ۱۳۸۲ (حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، ۱۳۸۷، نوشتار پنجم، ص۸۵-۱۴۸) ص۵۰-۱۵۷

– پیوست اول: پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی، مصاحبه با ماهنامه آفتاب واترلو، تابستان و پائیز ۱۳۸۵ (حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، ۱۳۸۷، نوشتار ششم، ص۱۴۹-۱۶۵) ص۱۵۸-۱۷۷

– پیوست دوم: واکنش به متن [نقدهای کتاب حق الناس (خرداد ۱۳۹۴)] ص۱۷۸-۱۸۴

– پیوست سوم: دو تکمله: جنایت اورلاندو اقدامی حرام و خلاف شرع [درباره همجنس‌گرائی] (خرداد ۱۳۹۵)، با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟ (اردیبهشت ۱۳۹۵) ص۱۸۵-۱۹۱

آشناسی با مترجم: آرمین اشراقی متولد ۱۳۵۵ أصفهان، تحصیل کرده آلمان، دکترای خود را در سال ۲۰۰۴م از دانشگاه گوته فرانکفورت گرفته و اکنون مشغول تدریس مطالعات اسلامی، ادبیات عربی و فارسی در همان دانشگاه است.

***

ترجمه انگلیسی حقوق بشر و روشنفکری دینی:

 “Human Rights and Intellectual Islam,” in Kari Vogt, Lena Larsen & Christian Moe (eds.), New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition, London, IB Tauris, 2009, pp. 47-74