مصاحبه تحلیلیمصاحبه

گفتگوی فرهیختگان اولین گام گفتگوی تمدن ها

تاريخ: ‌1380/3/7 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس سياسي تنها مرز و خط قرمز آزادي بيان اين است كه گوينده بخواهد به سلاح دست ببرد و قبل از آن هيچ حد و مرزي براي آزادي بيان در حكومت ديني، روايت پيامبر (ص) و يا امام علي (ع) تصور نشده است. دكتر محسن كديور، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران، افزود: در 6-5 سال اخير، بعد از جنبش اصلاحات معاصر، قدمهايي در جهت آزادي بيان برداشته شد و…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۳/۰۷
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

روحانیت و قدرت

آخرين مصاحبه قبل از زندان 4/12/1377 يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ دولت‌ در ايران‌ بعد از انقلاب‌، ورود نهاد دين‌ به‌ حاكميت‌ رسمي‌ و نظ‌ام‌ سياسي‌ است‌.به‌ تعبير بعضي‌ها بعد از انقلاب‌ حكومت‌ در ايران‌ ديني‌ شد و به‌ تعبير برخي‌ ديگر، دين‌ حكومتي‌ گرديد.حتي‌ به‌ نظ‌ر مي‌رسد گروهي‌ در اين‌ مدت‌ در پي‌ استقرار نوعي‌ تئوكراسي‌ تمركزگرا برآمده‌اند كه‌ از شاخص‌هاي‌ آن‌، انتساب‌ حكومت‌ به‌ خدا، خارج‌شدن‌ مردم‌ از حوزه‌ تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري‌هاي‌ كلان‌ و اعمال‌ حاكميت‌ توسط‌ معدود خواص‌ برگزيده‌اي‌ است‌ كه‌ منصوبان‌ خداوند معرفي‌ مي‌شوند.اما صرف‌نظ‌ر از اينكه‌ به‌…
kadivarad33
۱۳۷۷/۱۲/۰۴
مصاحبه تحلیلیمستندات دادستان برای صدور کیفرخواستمصاحبه

نگاهي به كارنامه بيست ساله جمهوري اسلامي‌

مصاحبه با روزنامه خرداد اين مصاحبه در دهه فجر 1377 با آقاي محسن كديور انجام گرفته و درروزنامه خرداد مورخ 25،26 و 27 بهمن 1377 منتشر شده است‌.قسمتهايي از اين مصاحبه جزو استنادات مطرح شده در كيفرخواست‌دادستان است‌. گفت‌وگو با محسن كديور اشاره‌: انقلاب اسلامي كه اكنون بيست سال از عمر آن مي‌گذرد به دنبال دستيابي‌به اهدافي بود كه يكي از عمده‌ترين اين اهداف گسترش حوزه‌هاي‌تصميم‌گيري مردم بر امور جاري خودشان بود. اگرچه در برخي از مواردانقلاب اسلامي به اهداف خود دست يافته است اما با نگاهي به كارنامه‌بيست‌ساله آن…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۴/۰۱