مصاحبه تحلیلی

تبعات حکم ننگین اعدام منتقد

مصاحبه با ايسنا ۲۴/آبان/۸۱ بنام خدا باسلام وآرزوي قبولي طاعات وعبادات درماه مبارک رمضان حکم صادرشده درباره آقاي دکتر سيد هاشم آقاجري ازچند بعد قابل

روحانیت و قدرت

آخرين مصاحبه قبل از زندان ۴/۱۲/۱۳۷۷ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ دولت‌ در ايران‌ بعد از انقلاب‌، ورود نهاد دين‌ به‌ حاكميت‌ رسمي‌ و نظ‌ام‌ سياسي‌ است‌.به‌