مصاحبه کوتاه

گفتگو از منظر مباني ديني

گفتگو از منظر مباني  ديني [۱] اصولا تلقي  شما از «گفت وگو» چيست بسم الله  الرحمن  الرحيم . گفت وگو نوعي  دادوستد فكري ، تبادل 

به استقبال گفتگوي تمدنها

به  استقبال  گفتگوي  تمدنها[۱] درباره  طرح  پيشنهادي  رئيس جمهوري  مبني  بر گفتگوي  تمدن ها چه  نظري  داريد بحث  گفت وگوي  تمدنها در ذيل  يك  بحث 

مرزهای آزادی از منظر دين

مرزهاي آزادي از منظر دين [۱] ۱ با توجه  به  اعتقادات  ما مسلمانان ، آزادي  انديشه  و عقيده  را در جامعه اي  كه  دولت  ديني  بر

مصاحبه با نیویورک تایمز

مصاحبه الين شيولينو از روزنامه نيويورک تايمز- ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰ محسن كديور، به رغم عبا و عمامه اش و يا شايد به علت همين عبا