مصاحبه کوتاهمقالهبخش چهارم : دين و آزادي

مرزهای آزادی از منظر دين

مرزهاي آزادي از منظر دين  ۱ با توجه  به  اعتقادات  ما مسلمانان ، آزادي  انديشه  و عقيده  را در جامعه اي  كه  دولت  ديني  بر آن حكومت  مي كند تا چه  حد قابل  تحقق  مي دانيد در اين  رابطه  آيا مي توان  مابين  آزادي  انديشه  و آزادي  عقيده  تمايز معني داري  را قائل  شد؟ در حوزه  انديشه  فقط مي توان  نواهي  و اوامر ارشادي  داشت ، نه  اوامر و نواهي  مولوي . به  اين  معني كه  ما مقدماتي  را ايجاد كنيم  تا نتايج  موردنظر حاصل  شود در واقع ، ارشاد…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مصاحبه کوتاه

مصاحبه با نیویورک تایمز

مصاحبه الين شيولينو از روزنامه نيويورک تايمز- 19 سپتامبر 2000 محسن كديور، به رغم عبا و عمامه اش و يا شايد به علت همين عبا و عمامه، براي جمهوري اسلامي، مردي بسيار خطرناك محسوب مي شود. اين روحاني 41 ساله و محرم اسرار رئيس جمهور خاتمي، در بهترين حوزه هاي علميه و دانشگاههاي كشور تحصيل كرده است. او در سرنگوني رژيم سلطنتي نقشي فعال داشت و آثار حجيمي در خصوص فلسفه و حقوق اسلامي به رشته تحرير در آورده است. اما همه اينها به پيش از ممنوعيت تدريس، محاكمه شدن…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۶/۲۸
مصاحبه کوتاه

مردم ایران را در غل و زنجیر نمی توان به بهشت کشاند

گفتگوی‌ روزنامه‌ آلمانی‌ فرانكفورتر الگماينه‌ با حجت‌الاسلام‌ محسن‌ كديور "كريستيان‌ در ايران‌" تهران‌، 30 مرداد (20 اوت‌). اگر ما حرف‌ نزنيم‌، نسل‌ آينده‌ درباره‌ ما چه‌ قضاوت‌ خواهد كرد؟ اين‌ پرسشی‌ است‌ كه‌ كديور ميكند. كديور، روحانی‌ جوانی‌ در عبائی‌ سياه‌، يكی‌ از راديكال‌ترين‌ روحانيون‌ اصلاح‌ط‌لب‌ ايران‌ است‌ كه‌ چهار هفته‌ پيش‌ از زندان‌ آزاد شد؛ اما همچنان‌ به‌ انتقاد نظام‌ اسلامی‌ حاكم‌ بر ايران‌ امروز ادامه‌ می‌دهد اين‌ روحانی‌ فيلسوف‌ تنها ولايت‌ فقيه‌ و به‌ تبع‌ آن‌ اساسی‌ قدرت‌ سياسی‌ روحانيت‌ شيعه‌ در ايران‌ را به‌ نقد نمی‌كشد، بلكه‌…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۵/۳۰