مصاحبه کوتاه

مردم ایران را در غل و زنجیر نمی توان به بهشت کشاند

گفتگوی‌ روزنامه‌ آلمانی‌ فرانكفورتر الگماينه‌ با حجت‌الاسلام‌ محسن‌ كديور "كريستيان‌ در ايران‌" تهران‌، 30 مرداد (20 اوت‌). اگر ما حرف‌ نزنيم‌، نسل‌ آينده‌ درباره‌ ما چه‌ قضاوت‌ خواهد كرد؟ اين‌ پرسشی‌ است‌ كه‌ كديور ميكند. كديور، روحانی‌ جوانی‌ در عبائی‌ سياه‌، يكی‌ از راديكال‌ترين‌ روحانيون‌ اصلاح‌ط‌لب‌ ايران‌ است‌ كه‌ چهار هفته‌ پيش‌ از زندان‌ آزاد شد؛ اما همچنان‌ به‌ انتقاد نظام‌ اسلامی‌ حاكم‌ بر ايران‌ امروز ادامه‌ می‌دهد اين‌ روحانی‌ فيلسوف‌ تنها ولايت‌ فقيه‌ و به‌ تبع‌ آن‌ اساسی‌ قدرت‌ سياسی‌ روحانيت‌ شيعه‌ در ايران‌ را به‌ نقد نمی‌كشد، بلكه‌…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۵/۳۰