مصاحبه کوتاه

تجلیل انتقادی

روزنامه شرق ۱۶/۷/۸۴ مراسم بزرگداشت مرحوم آيت الله سيدمحمدجواد غروى فقيه و حكيم معاصر روز پنجشنبه در دفتر انجمن اسلامى مهندسين در تهران برگزار شد.در

سازگاری اسلام و حقوق بشر

http://www.dw-world.de براستى تا چه اندازه اسلام و مبانى جهانشمول حقوق بشر با يكديگر سازگارند؟ آيا اسلام خود را دين برتر و فرد مسلمان خود را

گنجی و نقد قدرت مطلق مادام العمر

به منظور پاسداشت آزادي و سلامتي اكبر گنجي، عصر روز پنج‌‏شنبه مراسم ويژه‌‏اي از سوي جبهه مشاركت ايران اسلامي در محل دفتر مركزي اين حزب

گنجی پایان اعتصاب را نپذیرفت

«محسن كديور» رئيس انجمن دفاع از آزادى مطبوعات نيز در گفت و گو با صداى آلمان درباره وضعيت اكبرگنجى گفت: «تا آنجايى كه من گنجى

قداست قلم صداقت خبر رسالت خبرنگار

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس سياسي اعضاي شوراي مركزي و بازرسين انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ضمن بازديد از خبرگزاري دانشجويان ايران در نشستي

آخرین جلسه دادگاه دکتر آقاجری

گفت‌وگو با رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات درباره فضاي حاكم بر دادگاه آقاجري محسن كديور در آخرين جلسه دادگاه آقاجري در آخرين جلسه دادگاه