عبادات و مناسک

قرائت قرآن به صورت خوابیده؟

پرسش: ايا قرآن خواندن از روي موبايل به صورت خوابيده (در صورت خستگي) اشكال دارد؟ پاسخ: حرام نیست، اما بهتر است در زمان سرحالی با رعایت ادب مناسب کتاب الهی قرائت شود. موفق باشید. ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۲
عبادات و مناسک

نذر، صدقه و معامله با خداوند

انجام نذر دو فایده دارد: فایده اول به نذر کننده می رسد و تقرب بیشتری به خدایش پیدا می کند. فایده دوم به فقرا و مساکین می رسد در مواقعی که نذر شده چیزی به ایشان پرداخت شود. معامله با خداوند به این معنی که برای بندگانش کار خیری انجام دهیم کار بسیار پسندیده ای است. صدقه می تواند برای دستیابی به پاداش اخروی یا کاهش عذاب اخروی یا برای این باشد که خداوند رفع حوائج بندگانش را دوست دارد و ما نه برای کسب پاداش نه برای کاهش مجازات…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
عبادات و مناسک

ادب تلاوت قرآن

پرسش: آیا دون شان قرآن است اگر فرد آن را بصورت دراز کش و خوابیده بخواند؟ آیا مجاز به خواندن قرآن در این حالت هستیم (مثلا قبل از خواب)؟   پاسخ: خواندن قرآن به صورت دراز کش و خوابیده کراهت (به معنی اقل ثوابا) دارد هر چند حرام نیست .مناسب تر این است که بعد از قرائت قرآن دراز بکشید و در آن حالت کتب دیگر بخوانید. ۷ شهریور ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
اصول فقهعبادات و مناسک

عبادات، احکام امضائی و عقل

پرسش اول: موضوع/ مصداق احکام عبادی و غیر عبادی به تفکیک چیست؟ پاسخ: عبادت عملی است که صحت آن متوقف بر قصد قربت است و ریا و برای غیر خدا انجام دادن آنرا باطل می کند و نیاز به اعاده دارد. در فقه عبادات عبارتند از: طهارت، نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره، زکات، خمس، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد. امور غیر عبادی که اصطلاحا به آنها معاملات گفته می شود از قبیل عقود و ایقاعات و احکام همانند ازدواج و طلاق و خوردی ها و آشامبدنی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۳/۱۲
عبادات و مناسک

عبادات نیابتی و سعی انسان

پرسش: با توجه به آیه «ان لیس للانسان الا ما سعی» آیا نمازهای قضا و خیرات برای اموات و طواف حج و زیارت به نیابت از دیگران در پیشگاه خداوند پذیرفته می‌شود؟ پاسخ: نماز، روزه، خیرات، حج و زیارت وبه طور کلی عبادات فوت شده از انسان در زمان حیات یا عباداتی که دیگر افراد به نیابت از میت یا غائب انجام می دهند، مبتنی بر برخی روایات ثوابی از آن به میت یا غائب می رسد. ثواب و عقاب بر اساس حساب دقیق و سنن الهی صورت می گیرد،…
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۱۸
عبادات و مناسک

اعمال تارک الصلوة و غیرمسلمان

پرسش: اگر فردی مسلمان نباشد و یا مسلمان باشد اما فرایض و و برخی از واجبات تعبدی مانند صلاة و صیام را به جا نیاورد، اعمال دیگرش مورد قبول است یا این ها شرط مقبولیت است؟   پاسخ: یک. اگر مسلمانی عبادات واجب را بجا نیاورد مرتکب گناه شده است، اما اعمال دیگرش جداگانه محاسبه می شود. نماز یا روزه مقدمه‌ی واجب بقیه‌ی اعمال (از قبیل مقدمه بودن وضو برای نماز) نیست، اما روایاتی که مقبولیت اعمال انسانی را در گرو مقبولیت نماز دانسته اند به معنای اهمیت وافر نماز و استبعاد پذیرفته شدن…
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۹
عبادات و مناسک

عبادات و مناسک تعبدی است

احکام دائر مدار حکمت است ، عقل آدمی برخی از این حکمتها را درک می کند، نه همه آنها را. در جزئیات عبادات و مناسک مدعی شناخت عقلانی کامل نیستیم، اینکه تعداد نمازهای واجب پنج است و تعداد رکعات هر یک و اینکه یک ماه باید روزه گرفت آن هم در ماه رمضان و از طلوع فجر تا مغرب و در حج چه باید کرد را کدام عقل آدمی تشخیص می دهد!؟ در عبادات و مناسک به آنچه خدا و رسولش فرمان داده اند باید عمل کرد.
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۴