بخش دوم: آزادی بیان و گفتارهای نفرت‌زا

پیوست

با اظهارنظر مورخ ۸ آبان ۱۳۹۲ آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی علیه مقالۀ «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» دکتر سیدعلی‌اصغر غروی نویسندۀ آن بازداشت و روزنامۀ بهار (ناشرِ آن) توقیف شد.
HMouK
۱۳۹۳/۰۴/۳۰
موارد دیگر

درباره آراء سید محمدجواد غروی

پرسش: با توجه به مطالبی که رجانیوز علیه آقای سیدمحمدجواد غروی نوشته شما وی را تایید می کنید؟   پاسخ: مطالب این وبسایت فاقد ارزش علمی است. آنچه به عنوان اقاریر زندانیان تحت فشار و شکنجه اخذ شده شرعا قابل استناد نیست. آنچه به مرحومان آیات خویی و خمینی نسبت داده شده غیرمستند است و مورد اخیر در صحیفه امام هم نقل نشده است. در مورد مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله و علی شریعتی هم از این تکفیرهای ضال مضل تا بخواهید منتشر شده است! مرحوم غروی…
HMouK
۱۳۹۲/۱۰/۲۰
مصاحبه کوتاهسخنرانی

تجلیل انتقادی

روزنامه شرق 16/7/84 مراسم بزرگداشت مرحوم آيت الله سيدمحمدجواد غروى فقيه و حكيم معاصر روز پنجشنبه در دفتر انجمن اسلامى مهندسين در تهران برگزار شد.در ابتداى اين مراسم مهندس على اكبر معينى فر با اشاره به فعاليت هاى آيت الله غروى، او را فردى ساده زيست و مورد احترام مردم به خصوص در اصفهان معرفى كرد كه فتواهاى شجاعانه اى صادر كرده است.اولين سخنران اين مراسم مهندس كتيرايى بود كه به ذكر نكاتى از زندگى آيت الله غروى پرداخت. وى گفت: آيت الله غروى از مجتهدان و دانشمندان زمان خود…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۷/۱۴