بخش ششم : دستاوردهاي انقلاب اسلامي

تاملي در ويژگي هاي انقلاب اسلامي ايران

تاملي  در ويژگي هاي  انقلاب  اسلامي  ايران   ويژگيهاي  انقلاب  اسلامي  را در مقايسه  با ساير انقلابها چگونه  تبيين  مي كنيد بسم الله  الرحمن  الرحيم . در آستانه  هجدهمين  سالگرد انقلاب  هستيم  و خدمت  ملت  شريف  ايران به خاطر تجربه  موفقي  كه  در پيروزي  انقلاب  كسب  كردند، تبريك  عرض  مي كنم . انشاالله كه  بتوانيم پاسدار خون  شهيدان  و آرمانهاي  انقلاب  اسلامي  باشيم  و بتوانيم  به  آن  اهداف  تداوم  ببخشيم . درباره  ويژگي هاي  اختصاصي  انقلاب  اسلامي  صحبت هاي  فراواني  است  اما من  امروز قصد دارم  درباره  موارد اشتراك  انقلاب …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
بخش ششم : دستاوردهاي انقلاب اسلامي

چالشهاي نظري در باب اهداف انقلاب اسلامي

چالشهاي  نظري  در باب  اهداف  انقلاب  اسلامي   راجع  به  «اهداف  انقلاب » تحليل هاي  متفاوت  و گاه  نسبتا متضادي  در جامعه  ارائه  مي شود. برخي  معتقدند انقلاب  مقوله اي  بيروني  بوده  و هدف  آن  را نيز از بيرون  طراحي  كرده اند. مطابق  اين نظر، بيگانگان  و اجانب  طراح  اهداف  انقلاب  بوده اند. ما به  دليل  واهي بودن  اين  ديدگاه  آن  را كنار مي گذاريم . بنابر ديدگاه  دوم ، انقلاب  مقوله اي  دروني  است  و اهداف  يا انتظارات  از آن  نيز از درون برخاسته  است . قائلان  به  اين …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
بخش ششم : دستاوردهاي انقلاب اسلامي

نگاهی به كارنامه بيست ساله جمهوری اسلامی

نگاهی به كارنامه بيست ساله جمهوری اسلامی مردم  ايران  اصولا براي  چه  انقلاب  كردند و در پي  اين  انقلاب  به  دنبال  دست يافتن  به  چه  بودند. بسم الله  الرحمن  الرحيم ، در آستانه  بيستمين  سالگرد انقلاب  اسلامي  در ايران  هستيم . اين  انقلاب در ايران  مهم ترين  واقعه  قرن  بيستم  ارزيابي  شد و در خارج  يكي  از مهم ترين  وقايع  به شمار آمده  اين اتفاق  براي  ناظران  بين المللي  قابل  پيش بيني  نبود. رهبري  انقلاب  حضرت  امام  خميني  هم  به عنوان يكي  از شاخص ترين  چهره هاي  انقلاب  در قرن …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
بخش ششم : دستاوردهاي انقلاب اسلامي

انقلاب ، پس از بيست سال

انقلاب ، پس  از بيست سال انقلاب  اسلامي  نقطه  عطفي  در تاريخ  ايران  است . انقلاب  سبب  شد تا هويت  از دست رفته  ملت بازگردد و حركت  به سوي  تحقق  عزت  و اقتدار ملي  آغاز شود، از همين  رو درخشان ترين  دستاورد انقلاب ، استقلال  بود و مردم  توانستند خود تصميم  بگيرند. اما اهداف  ديگر انقلاب  به  ميزان  دستيابي  به  استقلال  تحقق  نيافت ، و به عنوان  نمونه  براي  رسيدن به  عدالت  علوي  هنوز راه  زيادي  در پيش  داريم  تا از تبعيض  ديگر اثري  نباشد و در كنار دره هاي …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
مقالهبخش ششم : دستاوردهاي انقلاب اسلامي

بازخواهي مطالبات نخستين

بازخواهي  مطالبات  نخستين آرمانهاي  نخستين  انقلاب  اسلامي  به  دو بخش  سلبي  و ايجابي  قابل  تقسيم  است . انقلابيون  در وجه سلبي  انقلاب  همداستان  بودند. وابستگي ، ظلم ، تبعيض ، دين ستيزي  و اسلام زدايي  از جمله محورهايي  بودند كه  همگان  در سلب  و رفع  آنها مشترك  بودند. وجوه  ايجابي  انقلاب  اسلامي عبارت  بودند از استقلال ، آزادي ، عدالت ، مشاركت  و اسلام . در اين  وجوه  ايجابي  اجماع پيشين  در كار نبود. در محورهاي  استقلال  و عدالت  و، تا حدودي  مشاركت  مردم ، اتفاق نظر نسبي  مشاهده مي…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵