ارث

سهم الارث بیشتر از ماترک میت

پرسش: فرض اینکه شخصی ۳ دختر داشته باشد و همسر و والدینش هم در قید حیات باشند، اگر ایشان فوت کند طبق آیات۱۱ و ۱۲ سوره نسا به سه دختر دو سوم ، به والدین هرکدوام یک ششم و به همسرش یک هشتم به ارث میرسد . جمع این مقادیر از ۱ بیشتر می شود: (۲/۳ + ۱/۶ +۱/۶ = ۱) و یک ۱/۸ باقی می ماند. چطور چنین چیزی ممکن است؟   پاسخ: چندی پیش به پرسش مشابهی پاسخ داده ام: سهم الارثهای کمتر یا بیشتر از ماترک میت…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
ارثاحکام تجارت

عوائد حاصل از اموال مصادره ای

پرسش: فردی یهودی سرقفلی مغازه ای را دارا بود که در آن مشروب فروشی می کرد. پس از پیروزی انقلاب این مغازه توسط نهادیا ارگان یا حاکم شرع یا... مصادره شد و سرقفلی آن به فروش گذاشته شد. پدر بزرگم این سرقفلی مغازه ی مصادره شده را خریداری نمود. سالها از این مغازه کسب درآمد کرد و زندگی خود را توسعه داد. بعد از فوت پدربزرگم سهمی از این مغازه به مادرم رسید. حال سؤالی که برای خانواده ی ما پیش آمده بود این است که اصلا خریده شدن سرقفلی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ارث

سهم الارثهای کمتر یا بیشتر از ماترک میت

آیات ۱۱ و ۱۲ سوره‌ی نساء درباره ارث مطلق هستند، تقیید اطلاق به نظر شیعه: سهم دختر یا خواهر در صورت وحدت یک دوم و در صورت تعدد دو سوم است اگر سهام با ماترک مساوی باشد، در غیر این صورت نقصان سهام از ماترک یا ازدیاد سهام از ماترک مابه التفاوت سهام و ماترک از سهم دختر یا خواهر (یا دختر و خواهران) کم یا به سهم آنها اضافه می شود. مستند تقیید فوق از نظر شیعه روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که امام باقر (ع) از صحیفه‌ی فرايض…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۰۶
حقوق زنانطلاقارث

دیه، ارث و حق زنان در زمان طلاق

تفاوت دیه‌ی زن و مرد مستند قرآنی ندارد. مستندات روایی آن متناسب با فرهنگ خاص حجاز در زمان اولیاء دین بوده است، با توجه به تغییر شرائط زمانه از جمله تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی بانوان استناد به اینگونه احادیث صحیح نیست.در مورد ارث در مواردی سهم الارث بانوان نصف مردان است. اما در کنار ارث کمتر زنان در صورت ازدواج از نفقه و مهریه برخوردارند. اگر قرار است ارث مساوی باشد، نفقه و مهریه نیز حذف خواهد شد که معلوم نیست به نفع بانوان در بسیاری نقاط جهان باشد.…
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۲۸
ارثخمس

ارث خمس ندارد

پرسش: در مورد ارثی که به آدم رسیده  مثل طلا و جواهرات، اگر تا یکسال از آن استفاده نگردد آیا مشمول خمس هست یا خیر؟   پاسخ: یک. ارث خمس ندارد. دو. اموال انسان زائد بر مؤونه  سر سال مشمول خمس است. سه.  زیور آلات و جواهرات در حد متعارف برای بانوان جزء مؤونه است. موفق باشید محسن کدیور
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۳
ارث

چند مسئله درباره‌ی ارث

مخارج کفن و دفن میت از ماترک او برداشته می شود و بعد از آن مابقی به عنوان ارث تقسیم می شود، اما مجالس ترحیم متعلق به میت نیست، متعلق به وارثان است، لذا محاسبه آن به حساب میت مجاز نیست و نمی توان آنرا از ارث کم کرد. هزینه نگهداری مادر در زمان حیاتش در صورتی که خود توانایی مالی نداشته بر فرزندانش واجب است و نمی توان از ارث کم کرد.
HMouK
۱۳۹۱/۱۰/۰۹