ارث

سهم الارث بیشتر از ماترک میت

پرسش: فرض اینکه شخصی ۳ دختر داشته باشد و همسر و والدینش هم در قید حیات باشند، اگر ایشان فوت کند طبق آیات۱۱ و ۱۲

عوائد حاصل از اموال مصادره ای

پرسش: فردی یهودی سرقفلی مغازه ای را دارا بود که در آن مشروب فروشی می کرد. پس از پیروزی انقلاب این مغازه توسط نهادیا ارگان

سهم الارثهای کمتر یا بیشتر از ماترک میت

آیات ۱۱ و ۱۲ سوره‌ی نساء درباره ارث مطلق هستند، تقیید اطلاق به نظر شیعه: سهم دختر یا خواهر در صورت وحدت یک دوم و در صورت تعدد دو سوم است اگر سهام با ماترک مساوی باشد، در غیر این صورت نقصان سهام از ماترک یا ازدیاد سهام از ماترک مابه التفاوت سهام و ماترک از سهم دختر یا خواهر (یا دختر و خواهران) کم یا به سهم آنها اضافه می شود. مستند تقیید فوق از نظر شیعه روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که امام باقر (ع) از صحیفه‌ی فرايض به املاء رسول الله (ص) به خط علی بن ابی طالب (ع) نقل می کند و حاصل آن نفی عول و تعصیب است. مستند نظر اهل سنت اجتهاد جناب عمر بن خطاب خلیفه‌ی دوم است.

دیه، ارث و حق زنان در زمان طلاق

تفاوت دیه‌ی زن و مرد مستند قرآنی ندارد. مستندات روایی آن متناسب با فرهنگ خاص حجاز در زمان اولیاء دین بوده است، با توجه به تغییر شرائط زمانه از جمله تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی بانوان استناد به اینگونه احادیث صحیح نیست.در مورد ارث در مواردی سهم الارث بانوان نصف مردان است. اما در کنار ارث کمتر زنان در صورت ازدواج از نفقه و مهریه برخوردارند. اگر قرار است ارث مساوی باشد، نفقه و مهریه نیز حذف خواهد شد که معلوم نیست به نفع بانوان در بسیاری نقاط جهان باشد. بانوان در برابر کارهایی که در خانه انجام می دهند مستحق اجرت هستند. در زمان طلاق این خدمات می باید محاسبه شود.

ارث خمس ندارد

پرسش: در مورد ارثی که به آدم رسیده  مثل طلا و جواهرات، اگر تا یکسال از آن استفاده نگردد آیا مشمول خمس هست یا خیر؟

چند مسئله درباره‌ی ارث

مخارج کفن و دفن میت از ماترک او برداشته می شود و بعد از آن مابقی به عنوان ارث تقسیم می شود، اما مجالس ترحیم متعلق به میت نیست، متعلق به وارثان است، لذا محاسبه آن به حساب میت مجاز نیست و نمی توان آنرا از ارث کم کرد. هزینه نگهداری مادر در زمان حیاتش در صورتی که خود توانایی مالی نداشته بر فرزندانش واجب است و نمی توان از ارث کم کرد.