مهدویت و غیبت

امام زمان و دلیل عقلی

پرسش: دلیل عقلی باور شیعی به امام زمان چیست؟   پاسخ: مسئله‌ی امام زمان امر عقلی نیست. اصل مهدویت قابل استناد به پیامبر (ص) است، اما جزئیاتی از قبیل زمان تولد ایشان امر تاریخی است. موفق باشید. ۲۹ آذر ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۱۰/۲۰
مهدویت و غیبت

امام زمان، مهدویت، غیبت و ظهور

با توجه به خفقان شدید قرن سوم منابع موجود در اثبات مهدویت چندان روشن نیست. از آن سو انکار باور شیعه در مهدویت نیز به سادگی ممکن نیست. هر دو سوی مسئله دشوار است. انکار وجود امام زمان را کاری خردمندانه و علمی نمی دانم. باور عمومی قرانی که پایان جهان از آن صالحان است و اینکه مطابق روایات معتبر در آخرالزمان فردی همنام و از نسل پیامبر در عدالت گستری جهان دخیل است برای امید نیکو به پایان جهان کافی است. اینکه مهدی موعود زاده شده و در پرده‌ی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
مهدویت و غیبت

مهدویت و ولایت تکوینی

الف.اینکه گفته می شود اعتقاد به مهدویت جز تعلیمات اولیه شیعه نبوده و بعدا بوجود آمده صحیح است؟ ب. در بعضی روایات می بینیم که از امام صادق علیه السلام زمان فرج را می پرسیده اند این بدین معنا است که شیعیان تصور دیگری در مورد فرج داشته اند غیر از آنچه ما فکر می کنیم؟ ج. آیا شما به وجود و زندگی امام زمانی که در حال حاضر زنده هستند و هستی قایم به وجود ایشان است اعتقاد دارید؟     پاسخ: الف. نظام اعتقادی همه‌ی ادیان و مذاهب…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
احادیث

حدیث من انکر القائم

سوال بنده این است که آیا به علم شما حدیث زیر معتبر است و میتوان بر آن یقین داشت یا خیر؟ «و من انکر القائم من ولدى، فقد انکرنى» هر که قائم از فرزندانم را انکار کند، مرا انکار کرده است.(اکمال الدین، بحار الانوار) پاسخ: سند حدیث مورد بحث معتبر است، و به عنوان خبر واحد افاده‌ی ظن به مفاد آن می کند. برای افاده‌ی یقین تواتر سندی و نص در مفاد لازم است. مباحث اعتقادی نیز نیازمند یقین است. به لحاظ مفاد نیز باور به قائم از اولاد پیامبر…
HMouK
۱۳۹۲/۰۵/۰۲
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

بیانیه پنج نفره ومنظرهای متفاوت دینی در گفتگو با محسن کدیور

بیانیه پنج نفره ومنظرهای متفاوت دینی در گفتگو با محسن کدیور بهاره آزادی ۲۶ دی ۱۳۸۸ شبکه جنبش راه سبز( جرس ): از زمان انتشار بیانیه پنج نفره آقایان سروش، کدیور، مهاجرانی، بازرگان و گنجی، هجمه تامل انگیزی نسبت به امضاکنندگان بیانیه در داخل و خارج از کشور آغاز شد. از سویی کسانی که گرایش سکولار/ لائیک دارند، گمان کردند که انگار رهبری جنبش سبز از دستشان خارج شده و سفره ای که سی سال است بر کنارش نشسته اند، از پیش رویشان جمع شده است! از سوی دیگر هم…
kadivarad33
۱۳۸۸/۱۰/۲۶
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

روشنفکری دینی

اکنون بجای روشنفکری دینی باید از «روشنفکری های دینی» سخن گفت. نحوه مواجهه با متن قرآن، باعث ایجاد دو صف متمایز در این جریان شده است: «روشنفکران دینی فرا متنی یا عبور از متنی» و «روشنفکران دینیِ منتی»
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۵/۱۷