اسلام

چه نیازی به دین؟

الطرق الی الله بعدد انفس خلائق الله. در اینکه راههای متعددی برای رسیدن به خدا هست بحثی نیست. اما ایمان دینی اقتضا می کند که نزدیک ترین و عمیق ترین و مطمئن ترین راه را راههای پیشنهادی دینی بدانیم. آزمون دقیق راهها به قیمت یک عمر است. ایمان به نبوت محمد بن عبدالله (ص) یعنی راه توصیه شده وی اقرب و اعمق و قابل اعتماد ترین راههای تقرب به خداوند است.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۶/۲۹
خدا

خدا، عقل گرائی و ایمان گرائی

در قرآن کریم هیچ برهانی بر وجود خدا اقامه نشده است. براهین آن ناظر به توحید و نفی شرک است نه اصل وجود خداوند. قرآن خداشناسی و خداجوئی را امری فطری می داند که هر انسانی آنرا به آسانی در نهاد خود می یابد: أ فی الله شک فاطر السمواات و الارض (سوره ابراهیم آیه 10) آیا در خداوند خالق آسمانها و زمین شک است؟
adamin
۱۳۹۰/۰۶/۲۷
نقد کتاب سیاست‌نامه‌ی خراسانی

کاشفی: آخوند، فقیهی که تحریف می‌شود

مطرح کردن آخوند از جانب این عده، نشان فراست آن‌ها است. آخوند کسی است که طلاب سطوح حوزه باید کتاب «کفایة الاصول» او را مطالعه کنند و در مقابل او زانوی ادب بر زمین بزنند. بنابراین اگر اینگونه القا شود که آخوند مخالف ولایت فقیه بود، دستاویز تبلیغاتی مهمی برای آن‌ها است.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۶/۲۷
دیگر امور اعتقادی

داروینیسم و خلقت انسان

پذیرش تطور و تحول و تکامل انواع منافاتی با خلقت آنها توسط خداوند ندارد. اینکه این واسطه ها چه هستند مهم نیست، مهم این است که همه این واسطه ها تحت تدبیر و هدایت خداوند هستند. ضمنا اینکه انسان شدن تدریجی و طی روندی طولانی صورت گرفته است نیز مشکلی ندارد، حلقه آخر این زنجیر تحول و تکامل عنوان "انسان" را یدک می کشد. چنین الهیاتی خداشناسی تکاملی (Evolutionary Theism) خوانده می شود که یکی از دیدگاههای متألهان معاصر منتقد داروینیسم است. ضمنا نباید از نظر دور داشت که داستان…
adamin
۱۳۹۰/۰۶/۲۶
بخش پنجم. بیانیه‌های جمعی

بیانیه جمعی از حامیان جنبش سبز در حمایت از اعتراضات مردم آذربایجان

ما به عنوان جمعی از حامیان جنبش سبز، رفتار سرکوب‌گرانه و خشونت‌آمیز حکومت با معترضین آذربایجانی را به شدت محکوم کرده و حمایت از مطالبات و اعتراضات مردم آذربایجان را وظیفه‌ی تمامی کنش‌گران مدنی، فعالین سیاسی و حقوق بشری ایرانی می‌دانیم.
HMouK
۱۳۹۰/۰۶/۱۳
ادیان و مذاهب

ظلم به بهائیان

مسلمانان (و نه فقط شیعیان) در اینکه اسلام آخرین دین الهی و محمد بن عبدالله (ص) آخرین فرستاده خداوند است بی هیچ اختلافی همداستانند. اما برخورداری از حقوق پایه، حق هر انسانی است. دین و عقیده و جنس و نژاد و رنگ و موضع سیاسی و ... دخالتی در برخورداری از این حقوق پایه ندارد.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۶/۰۵