یادداشت

انتخابات بی‌معنی، رئیس جمهور منصوب

جمهوری اسلامی در حال استحاله تدریجی به اصل خود «حکومت اسلامی» است. در این نظام که هرگز جمهوری نبوده، هیچ‌گاه انتخاباتی کاملا دموکراتیک و آزاد برگزار نشده، اما در مقاطعی انتخابات رقابتی و معنی‌دار صورت گرفته است. بعد از درک هزینه بسیار بالای «مهندسی انتخابات»، و اطمینان از عدم امکان پیروزی نامزدهای مورد نظر حاکمیت (اصول‌گرایان تندرو)، نظام قید «انتخابات رقابتی» را زده است. معنی صریح آن «بی‌معنی شدن انتخابات» و تن‌دادن به «رئیس جمهور منصوب» و تبدیل انتخابات به «بیعت با رهبری و نظام» است، نه انتخاب رئیس جمهوری.
HMouK
۱۴۰۰/۰۳/۰۹
نقد کتاب حکومت ولائی

انتشار چند کتاب در نقد کتاب “حکومت ولایی”

سه کتاب مستقلی که در نقد حکومت ولایی منتشر شده اند عبارتند از: بازشناسی حکومت ولایی؛ جستاری در حکومت ولایی و احیای حکومت ولایی. کتاب سفارشی ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت‌ هم نیم‌نگاهی به حکومت ولایی دارد. مستوای هر سه کتاب متناسب با تبلیغات رسمی نظام است، پر سر و صدا و تنک‌مایه. جمهوری اسلامی نه از پس براهین «حکمت و حکومت» برآمده، و نه در برابر استدلالهای «حکومت ولایی» توانسته قد راست کند. بضاعت نظام در همین حد است.
HMouK
۱۳۹۸/۰۵/۱۱
اخبار

ممانعت از تجدید چاپ کتابهای کدیور

وزارت ارشاد از دادن مجوز ترخیص به چاپخانه‌ امتناع کرد: مورد اول چاپ پنجم کتاب «حق‌الناس: اسلام و حقوق بشر» توسط انتشارات کویر در اوایل فروردین ماه جاری و مورد دوم چاپ ششم «حکومت ولایی» توسط نشر نی در خرداد ماه جاری. بعد از انتشار کتب الکترونیکی اخیر کدیور فشار بر وزارت ارشاد برای ممنوع‌القلم کردن کدیور بالا گرفته است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۵/۰۱
مقدمه

یادداشت چاپ پنجم و خلاصه اى از يادداشت چاپ چهارم

يادداشت چاپ پنجم يادداشت چاپ چهارم بسم الله الرحمن الرحيم يادداشت چاپ پنجم كتاب حكومت ولائى كه ده سال از نگارش اش مى گذرد در چارچوب فقه سنتى و بنا بر مبانى كلامى و اصولى رايج در حوزه هاى علميه نگارش يافته است و تحليل انتقادى نظريه رسمى بر اساس ضوابط رايج مذهبى است. نگارنده در مجموعه «انديشه سياسى در اسلام» كوشيده است تا از نقد بنائى (نقد در چارچوب و بنا بر انديشه سنتى) به نقد مبنائى (نقد چارچوبها و مبانى) تجاوز نكند. آنچه از مبانى كلامى يا اصولى…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۹/۰۱
مقدمه

پيشگفتار

رندان تشنه لب را آبى نمى دهد كس گويى ولى شناسان رفتند از اين ولايت (5) پيشگفتار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى اللَّه على خاتم انبيائه محمد و آله الاطهار مراد از ولايت چيست؟ در قرآن و سنت ولايت به چه معنايى استعمال شده است؟ متكلمان، مفسران وبه ويژه فقيهان از ولايت چه معنايى اراده كرده اند؟ به چه حكومتى حكومت ولايى اطلاق مى شود؟ وجه تمايز حكومت ولايى با ديگر حكومتها چيست؟ آيا مراد از ولايت در ولايت فقيه و حكومت ولايى همان ولايت…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۹/۰۱
مقدمه

ديباچه

ديباچه انديشه سياسى در اسلام از ديدگاه شيعه به دو دوران كاملاً متمايز تقسيم مى شود. دوران اول، دوران حضور معصوم در جامعه است و دوران دوم، دوران غيبت معصوم از جامعه. ملاك تمايز اين دو دوران، حضور و غيبت اجتماعى انسان ويژه اى است با سه صفت ممتاز: علم لدنّى، عصمت و نصّ خاص دالّ بر نبوت يا امامت وى از جانب خداوند. واضح است كه حضور چنين انسانى در جامعه با عدم حضورش تفاوت جوهرى دارد. دوران اول سه قرن و نيم، يعنى از آغاز بعثت (13 سال…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۹/۰۱
بخش اوّل : مبادى تصورى ولايت

بخش اوّل: مبادى تصورى ولايت – مقدمه

    بخش اوّل مبادى تصورى ولايت     مقدّمه   مراد از مبادى تصورى، مفاهيمى است كه در بحث ولايت نقش اساسى بازى كنند، و تلقى صحيح ولايت در گرو فهم درست آنهاست، تا آنجا كه گاهى با تصور صحيح اين مفاهيم از استدلال و اقامه برهان بى نياز خواهيم شد.(17) متأسفانه در بحث ولايت فقيه، همت فقيهان بيشتر مصروف ارائه دليل و اثبات نظريه و تعيين حدود اختيارات آن شده و كمتر به مبادى تصورى اين نظريه پرداخته اند. به هرحال بخش مبادى تصورى ولايت به عنوان مهمترين…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۹/۰۱
بخش دوّم : مبانى تصديقى ولايت

بخش دوّم: مبانى تصديقى ولايت – مقدّمه

بخش دوّم مبانى تصديقى ولايت مقدّمه پس از آشنايى با مبادى تصورى، معنى، مفهوم و مراد از ولايت و حكومت ولايى اكنون نوبت به بررسى مبانى تصديقى ولايت و حكومت ولايى مى رسد. مقصود از مبانى تصديقى، ادله، براهين و مستندات است. سؤال اصلى اين بحث چنين است: ادله ولايت فقيه چيست؟ چه براهينى بر ولايت فقيه اقامه شده است؟ ولايت فقيه بر چه مستنداتى استوار است؟ در اين بخش تمامى ادله اقامه شده بر ولايت فقيه در چهار دسته تنظيم شده است: دسته اول از ادله را «ادله روايى»…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۹/۰۱
خلاصه

خلاصة عربی

خلاصة محسن كديور مجموعة الفكر السياسى فى‏الاسلام ‏ 2: الحكومة الولائية نشر نى‏ الطبعة الرابعة، طهران، 2001 م. «الولاية» احدى المفاهيم الاساسية للمرحلة الثانية من مسيرة تطور الفكر السياسى‏الشيعى فى‏عصر الغيبة، و التى‏اعيد طرحها بعد قيام الجمهورية الاسلامية فى‏ايران، و أخذ تنمو بشكل وسيع، «الولاية» احد الاركان الاربعةللنظرية الرسمية «الولاية الانتصابية المطلقة للفقيه». والنظريات الثلاثة الاخرى المبنية على المشروعية الالهية من‏دون واسطةبشرية (الثيوقراطية (Theocracy) . الولاية نوع من العلاقة بين الحاكم و الشعب و الحكومة التى تبتنى علاقتها مع‏الشعب على اساس الولاية تسمى حكومة ولائية. كتاب «الحكومة الولائية» تولى مهمة…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۹/۰۱