نقدهای چالش اسلام و قدرت، نقد سروش

این صفحه صرفا حاوی نقدهای کتبی منتشرشده است و بتدریج تکمیل می شود. اگر نقد منتشرشده ای از قلم افتاده لطفا اطلاع دهید.

نقدهای چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه اول، وبینار نواندیشی دینی، ۲۱ دی ۱۳۹۹:

  ۱. معصوم‌زاده، صدرا. نقد نقد؛ منتقدانِ سروش و غفلت از سه اصل. زیتون، ۲۲ دی ۱۳۹۹.

۲. مازیار، امیر. کدیور و ادعای نقد تاریخی: درباره تاریخ‌نگاری صدر اسلام. صدانت، ۲۶ دی ۱۳۹۹.

۳. سروش، عبدالکریم. مروری بر نقد دکتر کدیور بر مقوله‌ «دین و قدرت»، زیتون، ۲۶ دی ۱۳۹۹.

کدیور، محسن. پاسخ به نقد کتبی دکتر سروش: ایضاح چالش اسلام و قدرت، ۲۶ دی ۱۳۹۹.

***

نقدهای چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه دوم، وبینار نواندیشی دینی، ۲۸ دی ۱۳۹۹:

۴. فلاحی، عدنان. تکمله‌ای بر بحث کدیور درباره‌ی خبر واحد «اُمرتُ أن اُقاتِلَ الناس»، زیتون، ۳۰ دی ۱۳۹۹.

  ۵. پویا، اعظم. نقدی بر «چالش اسلام و قدرت»: نقد نقد کدیور بر سروش، صدانت، ۸ بهمن ۱۳۹۹.

۶. حسینی، محمد. نواندیشان دینی و غرابت مفهومی یک حدیث: نقدی بر خوانش عبدالکریم سروش و منتقدین او از حدیث [امرت ان اقاتل الناس…]، زیتون، ۱۱ بهمن ۱۳۹۹.

***

نقدهای چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه سوم، وبینار نواندیشی دینی، ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

۷. منصورنژاد، محمد. نقد و نظری بر دیدگاه‌های متاخر سروش-کدیور، مشق نو، ۳ اسفند ۱۳۹۹.

۸. مازیار، امیر. سیره زریاب و تاریخ شهیدی. صدانت، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹.