نقدهای چالش اسلام و قدرت

نقدهای چالش اسلام و قدرت

این صفحه صرفا حاوی نقدهای کتبی منتشرشده است و بتدریج تکمیل می شود. اگر نقد منتشرشده ای از قلم افتاده لطفا اطلاع دهید.

نقدهای چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه اول، وبینار نواندیشی دینی، ۲۱ دی ۱۳۹۹:

  ۱. معصوم‌زاده، صدرا. نقد نقد؛ منتقدانِ سروش و غفلت از سه اصل. زیتون، ۲۲ دی ۱۳۹۹.

۲. مازیار، امیر. کدیور و ادعای نقد تاریخی: درباره تاریخ‌نگاری صدر اسلام. صدانت، ۲۶ دی ۱۳۹۹.

۳. سروش، عبدالکریم. مروری بر نقد دکتر کدیور بر مقوله‌ «دین و قدرت»، زیتون، ۲۶ دی ۱۳۹۹.

کدیور، محسن. پاسخ به نقد کتبی دکتر سروش: ایضاح چالش اسلام و قدرت، ۲۶ دی ۱۳۹۹.

***

نقدهای چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه دوم، وبینار نواندیشی دینی، ۲۸ دی ۱۳۹۹:

۴. فلاحی، عدنان. تکمله‌ای بر بحث کدیور درباره‌ی خبر واحد «اُمرتُ أن اُقاتِلَ الناس»، زیتون، ۳۰ دی ۱۳۹۹.

  ۵. پویا، اعظم. نقدی بر «چالش اسلام و قدرت»: نقد نقد کدیور بر سروش، صدانت، ۸ بهمن ۱۳۹۹.

۶. حسینی، محمد. نواندیشان دینی و غرابت مفهومی یک حدیث: نقدی بر خوانش عبدالکریم سروش و منتقدین او از حدیث [امرت ان اقاتل الناس…]، زیتون، ۱۱ بهمن ۱۳۹۹.

***

نقدهای چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه سوم، وبینار نواندیشی دینی، ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه چهارم. وبینار نواندیشی دینی، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

۷. منصورنژاد، محمد. نقد و نظری بر دیدگاه‌های متاخر سروش-کدیور، مشق نو، ۳ اسفند ۱۳۹۹.

۸. مازیار، امیر. سیره زریاب و تاریخ شهیدی. صدانت، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹.

۹. سروش، عبدالکریم. ارزیابی تحلیلی نقدهای نظریه دین و قدرت۲۶ بهمن ۱۳۹۹. کانال تلگرامی عبدالکریم سروش، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹.

***

نقدهای چالش اسلام و قدرت، جلسه پنجم. وبینار نواندیشی دینی، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

چالش اسلام و قدرت، جلسه ششم. وبینار نواندیشی دینی، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

۱۰. دباغ، سروش. درباره محتوای نقدهای کدیور. کانال تلگرامی سروش دباغ. ۴ فروردین ۱۴۰۰.

۱۱. علی سلطانی. در عرض دین و قدرت (۱). دین‌آنلاین، ۷ فروردین ۱۴۰۰.

۱۲. لیوانی، رحمان. از این «روشنفکری دینی محترم » تا آن «روحانی محترم». زیتون، ۹ فروردین ۱۴۰۰.

۱۳. راد، فیروز، و کریم عابدی. نظریه “پیامبر اقتدار گرا”، در بوته نقد. امتداد، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰.

۱۴. بادکوبه، عرفان. ایمان و تاریخ: در باب نظریه‌ی «دین و قدرت» عبدالکریم سروش. زیتون، ۲۰ فروردین ۱۴۰۰.

۱۵. معینی، علیرضا. نگاهی و نظری بر مقاله از این روشنفکر دینی محترم تا آن روحانی محترم. دین‌آنلاین، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰.

***

نقدهای چالش اسلام و قدرت، جلسه هفتم: تحقیق موردی درباره غضب و رحمت الهی، وبینار نواندیشی دینی، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

 چالش اسلام و قدرت، جلسه هشتم: عذاب، عقاب و جهنم در «خوف نامه»، وبینار نواندیشی دینی، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۶. توفیقی، فاطمه. روش‌شناسی دین‌پژوهی در معرفی شخصیت‌های تاریخی: به مناسبت بحث‌های نظریه دین و قدرت. دین آنلاین، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰.

***

نقدهای چالش اسلام و قدرت، جلسه نهم: شیپور را از سر گشادش زدن! وبینار نواندیشی دینی، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

 چالش اسلام و قدرت ۱-۹ (چکیده): نقد ادعای پیامبر اقتدارگرای عبدالکریم سروش، بخش اول: نقد شواهد قرآنی و روائی، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

 چالش اسلام قدرت، جلسه دهم: از قیاسش خنده آمد خلق را، وبینار نواندیشی دینی، ۴ خرداد ۱۴۰۰

چالش اسلام و قدرت، جلسه یازدهم: پست و کژ شد از تو معنی سنی، وبینار نواندیشی دینی، ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

چالش اسلام و قدرت، جلسه دوازدهم: اقتدار و اقتدارگرایی، وبینار نواندیشی دینی، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

۱۷. [قوچانی، محمد]. سروش اقتدارگرایی: روشنفکری دینی مدافع اقتدارگرایی است یا منتقدانش؟ دوماه‌نامه آگاهی نو، شماره ۳، بهار ۱۴۰۰، ص۱۶۴-۱۶۲.

***

نقدهای چالش سلام و قدرت، جلسه سیزدهم: سوی سرابِ با غَرَر، وبینار نواندیشی دینی، ۱۳ تیر ۱۴۰۰

چالش سلام و قدرت، جلسه چهاردهم: آب شوری نیست درمانِ عطش، وبینار نواندیشی دینی، ۳ مرداد ۱۴۰۰

چالش سلام و قدرت، جلسه پانزدهم: نقد سروش متأخر (روشنفکر دینی)، وبینار نواندیشی دینی، ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

چالش اسلام و قدرت ۱۵-۱۰ (چکیده)، ۲۴ مهر ۱۴۰۰