تحلیلی

گفتگوی فرهیختگان اولین گام گفتگوی تمدن ها

تاريخ: ‌1380/3/7 خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس سياسي تنها مرز و خط قرمز آزادي بيان اين است كه گوينده بخواهد به سلاح دست ببرد و قبل از آن هيچ حد و مرزي براي آزادي بيان در حكومت ديني، روايت …

روحانیت و قدرت

آخرين مصاحبه قبل از زندان 4/12/1377 يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ دولت‌ در ايران‌ بعد از انقلاب‌، ورود نهاد دين‌ به‌ حاكميت‌ رسمي‌ و نظ‌ام‌ سياسي‌ است‌.به‌ تعبير بعضي‌ها بعد از انقلاب‌ حكومت‌ در ايران‌ ديني‌ شد و به‌ تعبير برخي‌ ديگر، …

نگاهي به كارنامه بيست ساله جمهوري اسلامي‌

مصاحبه با روزنامه خرداد اين مصاحبه در دهه فجر 1377 با آقاي محسن كديور انجام گرفته و درروزنامه خرداد مورخ 25،26 و 27 بهمن 1377 منتشر شده است‌.قسمتهايي از اين مصاحبه جزو استنادات مطرح شده در كيفرخواست‌دادستان است‌. گفت‌وگو با …