هفت کتاب مستقلی که به نقد آراء کدیور پرداخته‌اند به ترتیب تاریخ انتشار به‌شرح زیر است:

نقد یک رویداد

نقد یک رویداد: نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کدیور در مطبوعات از ۹ اسفند ۷۷ تا ۲۹ فروردین ۷۸، به‌کوشش زهرا رودی (کدیور)، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸، ۴۸۰ صفحه.

***

بازشناسی ۲

A0542374 – سیدمحسن صالح، بازشناسی حکومت ولایی: نقد کتاب حکومت ولایی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۲، ۲۶۰ صفحه.

***

جستاری

n00001339-t – سیدمحمدمسعود معصومی‌لاری، جستاری در حکومت ولایی: نقدی بر کتاب حکومت ولایی، نشر و پژوهش معناگرا، تهران، ۱۳۸۵، ۱۷۰ صفحه.

***

نقد قال
ذوعلم – علی ذوعلم، نقد قال: تأمّلی انتقادی بر یک نامه [استیضاح رهبری]، تهران، کانون اندیشهٔ جوان، زمستان ۱۳۸۹، ۴۰۰ صفحه.

***

1332210_974

1120_635 – مسعود محمدی، مرور آرا و مواضع محسن کدیور، مرور آرا و مواضع اصحاب فتنه گزارش ریشه‌ها و روند انحراف و خیانت فتنه‌گران، (اصحاب فتنه ۲)، گردآوری و تنظیم گروه مؤلفین، شناسه، تهران، ۱۳۹۱، ۹۳ صفحه.

بررسی آراء و مواضع «محسن کدیور»: وی دست کم از دو نظر نسبت به اغلب فتنه‌گران متمایز است؛ یکی اینکه در کسوت روحانیت خود را مجاز به ورود عرصه‌های تخصصی اسلام می‌داند و در همین راستا به تحلیل و اظهار آراء خاص و انحرافی در مسائل و موضوعات می‌پردازد؛ و دوم اینکه سیر تفکر و موضع گیری از دست کم اوایل ده هشتاد در تضاد با ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

***

جلد کتاب مکتب در فرایند نواندیشی

81815719-70261495 – حسن علی‌پور وحید، مکتب در فرآیند نواندیشی‏: بازخوانی انتقادی نواندیشی محسن کدیور در حوزه شیعه‌شناسی،  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏، قم، بهمن ۱۳۹۴، ۲۹۶ صفحه.

***

جلد کتاب ارتقای مرجعیت شیعه

81815719-70261495 – حسن علی‌پور وحید، ارتقای مرجعیت شیعه: بررسی انتقادی “ابتذال مرجعیت شیعه” اثر دکتر محسن کدیور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏، قم، بهمن ۱۳۹۴، ۲۰۸صفحه.

***

کتاب‌هایی که فصلی از آنها به نقد آراء کدیور پرداخته شده در فهرست فوق درج نشده است.

این فهرست به‌تدریج تکمیل خواهد شد.