آذر ۱, ۱۳۷۷

حکومت ولایی
حکومت ولایی

حکومت ولایی

“ولايت‌” يكي‌ از مفاهيم‌ اساسي‌ مرحله‌ دوم‌ سير تط‌ور انديشه‌ سياسي‌ شيعه‌ در عصر غيبت‌ است‌ كه‌ پس‌ از استقرار جمهوري‌ اسلامي‌ در ايران‌ دوباره‌ مط‌رح‌ شده‌ و به‌ شكل‌ رو به‌ تزايدي‌ توسعه‌ يافت‌.“ولايت‌” يكي‌ از اركان‌ چهارگانه‌ نظ‌ريه‌ رسمي‌ “ولايت‌ انتصابي‌ مط‌لقه‌ فقيه‌” و سه‌ نظريه‌ ديگر مبتني‌ بر مشروعيت‌ الهي‌ بلاواسط‌ه‌ رباني‌ سالاري‌ است‌.ولايت‌ نوعي‌ رابطه‌ بين‌ زمامدار و مردم‌ است‌.حكومتي‌ كه‌ رابطه‌ خود با مردم‌ را براساس‌ ولايت‌ پايه‌گذاري‌ كرده‌ “حكومت‌ ولايي‌” ناميده‌ مي‌شود.كتاب‌ “حكومت‌ ولايي‌” عهده‌دار تشريح‌، تبيين‌ و توضيح‌ ابعاد مختلف‌ تصوري‌ و تصديقي‌ “حكومت‌ ولايي‌” و ولايت‌ فقيه‌ براساس‌ منابع‌ دست‌ اول‌ و معتبر فقهي‌ به‌ روش‌ تحليل‌ انتقادي‌ است.

pdf

پيشگفتار

رندان تشنه لب را آبى نمى دهد كس گويى ولى شناسان رفتند از اين ولايت (۵) پيشگفتار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

ديباچه

ديباچه انديشه سياسى در اسلام از ديدگاه شيعه به دو دوران كاملاً متمايز تقسيم مى شود. دوران اول، دوران حضور معصوم در جامعه است و

فصل اول: معنای لغوی ولایت

فصل اول   معناى لغوى ولايت   پيش از بحث از معناى اصطلاحى ولايت در نظريه ولايت فقيه و حكومت ولايى، مى بايد به معناى

فصل دوم‏: ولايت عرفانى

فصل دوم‏   ولايت عرفانى   در سه علم عرفان، فقه و كلام از ولايت بحث مى شود. معناى اصطلاحى ولايت در اين سه علم

فصل سوم‏: ولايت كلامى‏

    فصل سوم‏   ولايت كلامى‏   در حكومت ولايى و ولايت فقيه، آيا مراد از ولايت، ولايت كلامى است؟ يعنى ولايت به همان

فصل چهارم‏: ولايت فقهى‏

فصل چهارم‏   ولايت فقهى‏   ۱. ولايت از ديرباز در فقه مطرح بوده وقدمتى به قدمت فقه دارد. ولايت شرعى يكى از «فروع فقهى»

فصل پنجم: ولايت در قرآن

فصل پنجم ولايت در قرآن النبىُّ اَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ احزاب / ۶ قرآن كريم سنگ اول بناى تفكر و معارف اسلامى است. در علوم

فصل ششم: ولايت در سنت

فصل ششم ولايت در سنت امام باقر عليه السلام: «ولم يناد بشى ء كمانودى بالولاية» اصول كافى مراد از سنت، قول، فعل و تقرير معصوم

فصل هفتم: ولايت شرعى فقيه

فصل هفتم   ولايت شرعى فقيه (۲۷۶)   «ولايت فقيه» را نخستين بار فقيهان استعمال كرده اند و طبيعى است كه مراد از ولايت در

فصل هشتم: ولايت و جواز تصرّف

فصل هشتم ولايت و جواز تصرّف ۱. يكى از سؤالات اصلى در نظريه هاى دولت مبتنى بر مشروعيت الهى بلاواسطه، سؤال از رابطه حاكم دينى

فصل نهم‏: نظارت فقيه‏

  فصل نهم‏   نظارت فقيه‏   ۱. سومين نحوه رابطه حاكم دينى با مردم «نظارت فقيه» است. در اين نظريه نظارت عاليه فقيه بر

فصل دهم: وكالت از مردم

فصل دهم   وكالت از مردم   «ولايت بر مردم» مهمترين نحوه رابطه حاكم دينى و مردم بر مبناى «مشروعيت الهى بلاواسطه» است. جهت فهم

فصل دوازدهم: ولايت و جمهوريت

  فصل دوازدهم   ولايت و جمهوريت   درك ابعاد نظرىِ نسبت ولايت و جمهوريت در گرو پاسخگويى به سؤالات ذيل است: ضوابط و ذاتيات

فصل شانزدهم: اصل عدم ولايت

فصل شانزدهم اصل عدم ولايت يكى از مباحث مقدماتى – قبل از پرداختن به ادلّه ولايت فقيه – بحث اصل عدم ولايت است. در مباحث