ادیان و مذاهباسلاممرگ، برزخ و آخرت

نجات اخروی، اسلام و تشیع

موحدانی که عمل صالح کرده اند در آخرت اهل نجاتند، و در میان ادیان توحیدی و ابراهیمی اسلام اکمل آنهاست، اسلام ظرفیت بیشتری برای نجات دارد اما معنی آن محرومیت از نجات پیروان دیگر ادیان توحیدی ولو بعد از ظهور اسلام نیست. بر این باورم که این نظر قابل دفاع است و قرآن مدافع آن است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۷/۲۳
اسلامخدا

لوازم عدم بخشش همه گناهان مگر شرک

هدف اصلی اسلام ساخته شدن جان آدمی از طریق وحدت با جانان است.ایمان به خدا منحصر به شهادتین زبانی نیست، اثری در عمل و اثری در قلب دارد. این آثار به تربیت و اخلاق آدمی منجر می شود. بخشش خداوند تنها مشمول حق الله است. اما حق الناس تا زمانی که صاحبان آن متجاوز به حقشان را نبخشند مشمول بخشش خداوند نمی شوند. تقدم حق الناس بر حق الله که از مسلمات تعالیم اسلامی است معنایش تقدم اخلاق و حقوق آدمی بر حقوق الهی از قبیل عبادات است. اگر نامسلمانی…
HMouK
۱۳۹۳/۰۵/۰۱
دیگر امور اعتقادی

رجعت

رجعت در کلیات و فی الجمله (نه بالجمله و نه در جزئیات) از امور ممکن عقلی است و احادیث متعددی در این زمینه از اهل بیت در دست است. رجعت یقینا از اصول اعتقادی (دین و مذهب) و ضروریات دین نیست. غالبا رجعت از ضروریات مذهب دانسته شده است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۴/۱۶
اسلام

شعائرالله

در قلمرو شعائر الهی هیچ اتفاق نظری بین علمای اسلام مشاهده نمی شود، به نظر می رسد هر کسی از ظن خود شعائر را تفسیر کرده است. اگر خارج از بحث شعائر وجوب یا حرمت چیزی اثبات نشده باشد با عنوان شعائر نمی توان چیزی به آن افزود. بسیاری از مصادیقی که برای شعائر ذکر شده از مسلمات اسلام نیست و بسیاری از اموری که ترک آنها اسلام و یاد خداوند را دچار خدشه‌ی جدی می کند فراموش شده است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۳/۱۹
اسلام

مسلمان قائل به تحریف قرآن

مسلمانی که قرآن را کلام خداوند می داند اما به غلط معتقد است بخشی از کتاب خدا حذف شده و قرآن موجود همه‌ی آیات الهی نیست «خطاکار» است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۳/۱۹
اسلامفرهنگ

آزادی بیان و ایمان مردم

ایمان واقعی آنگاه بروز می کند که فرد در محیط آزاد و در مواجهه با رقبا به ارزش ایمان خود را پی برده باشد. راستی آیا در جوامع آزاد مومن یافت نمی شود یا ایمان عامه‌ی مردم متزلزل شده است!؟ نه. راه صیانت از ایمان عامه‌ی مردم ارتقای زبان مبلغان دینی، ورود مقتدرانه در بحث آزاد و عامل بودن نمایندگان دین است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۳/۱۹
دیگر امور اعتقادی

مسیر دین

پرسش: شما دینتان را از کدام مسیر گرفته اید؟     پاسخ: من دینم را از این مسیر گرفته ام: از قرآن کریم، سنت معتبر رسول الله (ص)، سیره‌ی معتبر امیرالمومنین (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) و عقل. موفق باشید. ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۳
دیگر امور اعتقادی

عدم کفر قائلان به تحریف قرآن

پرسش: آیا کسانی که معتقد به تحریف قرآن هستند از نظر اسلام کافر هستند؟     پاسخ: کفر یعنی انکار آگاهانه خداوند. معتقدان به تحریف قرآن به دلیل شبهاتی به چنین نتیجه نامطلوبی رسیده اند، اما کافر نیستند. موفق باشید ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۳
احکام جزائیاسلامامر به معروف و نهی از منکرجهاد

اسلام دین خشونت نیست

اسلام دین خشونت نیست، دین صلح و عدالت و رحمت است. البته مقابله به مثل به شرطی که انصاف در آن رعایت شود جایز است، در هر حال گذشت و عفو اولی است. در مورد آیات یا روایاتی که ظاهر خشن دارد، متن باید در زمینه‌ی خود خوانده شود. ای گونه آیات درباره نحوه مواجهه با مشرکان و یهودیان هم پیمان با ایشان در زمان پیامبر هستند و نمی توان و نباید آنها را تعمیم داد. این آیات کلیت ندارند و شامل زمان حال نمی شوند. آیاتی که تکلیف مسلمانان…
HMouK
۱۳۹۲/۱۱/۲۶
دیگر امور اعتقادی

عزاداری برای اولیاء دین

پرسش ۱: معنای واقعی عزاداری برای بزرگان دین چیست؟ پاسخ: زنده نگاه داشتن پیام آنها.   پرسش ۲: چه حدی ازعزاداری برای بزرگان دین معقول و منقول است و چه حدی نیست؟ پاسخ: در حد متعارف با رعایت موازین دینی و اخلاقی مجاز است.   پرسش ۳: آیا سیاه پوشی در زمان رسول اکرم (ص) با تایید ایشان بوده است یا بعداً حاصل شده؟ آیا روایتی صحیح از رسول اکرم در این خصوص داریم؟ پاسخ: دلیل معتبری در این باره در دست نیست و پس از ایشان رایج شده است.…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
دیگر امور اعتقادی

سحر، طلسم و جادو

پرسش: آیا افراد می توانند زندگی دیگران را طلسم کنند؟ یا کاری کنند که زندگی شخص به بن بست برسد؟ چون عده ای به این کار عقیده دارند . پیش جادوگر می روند با خرج کردنهای گزاف از آنها معجون رفع طلسم میگیرند؟ یا عده ای چشم زخم در خانه های خود نصب می کنند تا  چشم نخورند و .... آیا چنین مسائلی وجود دارد؟   پاسخ: در قضیه هاروت و ماروت (بقره ۱۰۲) و «نفاثات فی العقد» (فلق ۴) اجمالا امکان نوعی اختلال حداقل در زندگی زناشویی دیگران در…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
فرهنگدیگر امور اعتقادی

بت شکنی و آزادی دین

آیه «لااکراه فی الدین» بر نفی اجبار بر دین دلالت می کند، و ارتباطی با دفاع مشروع در قبال حملات سازمان یافته مشرکان و هم پیمانانشان علیه مسلمانان ندارد. معنای آیه یقینا نفی دفاع مشروع در قبال حملات مشرکان نیست. مشرکانی که با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه امضا کردند یا در حمله به مسلمانان شرکت نکردند از تعرض مسلمانان مصون بوده با آنان مطابق معاهده عمل شده است. این مهمترین دلیل بر تمایز بین شرک به عنوان یک عقیده و شرک به عنوان عامل تعرض و مخاصمه است. این تعرض…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۵
اسلامخدا

اسلام باورمندان خدای غیرمتشخص

مسلمانی در گرو باور به توحید است، اما جزئیات توحید همواره مورد بحث بوده است، و جمعی از عرفا و حکما تفسیری متفاوت از غالب مسلمانان در مورد تشخص خداوند ارائه کرده اند. قائلان به خدای غیرمتشخص مادامی که خود را مسلمان می دانند مسلمانند.
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
اسلام

لوازم عملی مسلمانی

هر که خود را مسلمان بداند و شهادتین را بر زبان جاری کرده باشد مسلمان می دانم. البته مسلمان می تواند فاسق باشد (یعنی تارک عمل صالح) و عامل یا مومن باشد، یعنی اولا شهادتین از زبانش به قلبش جاری شده باشد ثانیا در عملش هم رعایت حداقلی از واجبات و محرمات که در لسان متشرعه به «ضروریات دین» خوانده شده دیده شود.
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
دیگر امور اعتقادی

مخالفت با استخاره

پرسش: بنده در شرف ازدواج با آقائی هستم که حدود یک سال است که با هم آشناییم. زمانی که خانواده ها در حال مذاکره بودند به شدت هردویمان نگران بودیم. شب قبل از دیدار بس که اضطرار داشتم گفتم بروم و قرآن را برای ازدواجمان باز کنم که شاید با خواندن آیاتش دلم آرام گیرد. اما بد آمد. سه بار بد آمد و به شدت شوکه شدم. قبلا همه اش خوب آمده بود. خانواده ها موافقت کردند اما من به واسطه این استخاره دل شوره گرفته ام. آیا این ازدواج بد…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
دیگر امور اعتقادی

محدودیتهای آموزش فلسفه از دید فقها

پرسش: بسیاری از فقهای سنتی خواندن فلسفه را مشروط به تحصیل یک دوره اصول و فقه جایز می داند. همچنین مراد از خواندن فلسفه را نیز تشخیص محدودیت ها و ایرادات وارده بر فلسفه می دانند. خواهشمندم محدودیت ها و ایراداتی که مقصود فقهای عالیقدر است را توضیح دهید. پاسخ: فتاوای فقها در حوزه اعتقادات و حکمت همانند آراء حکیمان در حوزه‌ی فروع عملیه و شریعت بی اعتبار است. فقیهان سنتی می پندارند تا کسی شاکله‌ی فقهی‌اش کامل نشده نباید فلسفه بخواند تا مبادا گمراه شود. ۴ شهریور ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
دیگر امور اعتقادی

همزاد، جادو و جن

سوال من راجع به يک سري موضوعات مثل جادو كردن ديگران و همزاد داشتن و ربط دادن يک سري مشكلات زندگي يا حتي مشكلات عصبي به اين جور موارد است! مي‌خواستم بدانم به نظر شما همچين مواردي صحت دارد؟ آیا می شود كه كسي به خاطر داشتن مثلا همزاد كافر مشكل داشته باشد؟ درباره‌ بحث جادو چيزهايي شنيدم ولي بحث جن و همزاد و اينها به نظرم خيلي نامتعارف و غير ممكن مي آید! پاسخ: ربط دادن مشکلات زندگی به همزاد از جمله خرافات و فاقد مستند معتبر دینی است.…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
دیگر امور اعتقادی

چشم زخم و قربانی

به لحظ شرعی نیز چشم زخم یا شورچشمی به عنوان یک واقعیت و رفع آن از طریق دعا و انفاق پذیرفته شده است. آنچه در دفع بلا و چشم زخم تأثیر دارد انفاق در راه خداست. قربانی و اطعام فقرا از مصادیق انفاق است، قربانی کردن طریقیت دارد، موضوعیت ندارد.
HMouK
۱۳۹۲/۰۴/۱۴
دیگر امور اعتقادی

رؤیاهای وقایع آینده

پرسش: چگونه گاهی انسان در خواب صحنه ای را می بیند که در آینده اتفاق می افتد؟ با توجه به اینکه گذشته و آینده وجود ندارند. همچنین روح بدون بدن نمی تواند از اجسام مطلع شود. پاسخ: عالم رؤیا زمان ندارد. نسبت به عالم دنیا رؤیا می تواند مربوط به گذشته یا آینده باشد. گذشته وجود داشته است و آینده نیز وجود خواهد داشت. اطلاع روح آدمی از اجسام ممتنع نیست. امری ممکن است. موفق باشید.
HMouK
۱۳۹۲/۰۴/۱۴
دیگر امور اعتقادی

طهارت ذاتی انسان

من به طهارت ذاتی انسان معتقدم. کفر از علل نجاست محسوب نمی شود. عقیده و دین باعث نجاست ظاهری نیست. هیچ غیرمسلمانی اعم از اهل کتاب، پیروان ادیان غیرابراهیمی، منکران خدا و مشرکان نجس محسوب نمی شود. قذارت باطنی به دلیل بطلان عقیده تلازمی با نجاست ظاهری ندارد.
HMouK
۱۳۹۲/۰۳/۱۲
اسلام

رابطه‌ی عقب ماندگی و پیشرفت با دینداری و بی دینی

پیشرفت مردم دیگرسرزمینها به دلیل بی دینی و عقب ماندگی ما به دلیل دینداری نیست. عوامل متعددی در اینگونه موارد دخیل است. ملتی که کم فروشی نکند، به قول و قراردادهایش احترام بگذارد، برنامه و ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد پیشرفت می کند. آبادی و موفقیت دنیوی مرهون تعقل وعلوم بشری است، ربطی به با دینی و بی دینی ندارد. اگر ملت ما دینش را هم کنار بگذارد اما خود را تغییر ندهد چیزی عوض نخواهد شد.
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۰۵
اسلام

حق و تکلیف

انسان در مقابل خداوند ذی حق نیست و مکلف محض است. اما در مدار انسان در قبال انسان حقوق و تکالیف دو طرفه مطرح می شود. هیچ حقی نیست مگر اینکه تکلیفی در مقابل آن است. حقوق پایه یا حقوق انسان از آن حیث که انسان است در قبال دیگر آدمیان یا نهایتا طبیعت است.تکلیف دینی را تنها دینداران می پذیرند ، اما تکلیف مقابل حق برای دیندار و غیر دیندار یکسان است و هر دو بر اساس قرارداد اجتماعی موظف به رعایت هستند.
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۱۹
اسلام

تقدم فکر بر ذکر

پرسش: بسیاری از بزرگان همواره برای تکامل بر دوچیز تاکید داشته اند و آن دوچیز مهم عبارتند از: فکر و ذکر. در قرآن کریم هم بارها برتعقل و تفکر تاکید شده است. حتی این حدیث معروف که می گوید ساعتی تفکر برتر ازهفتاد سال عبادت است بارها گفته و شنیده شده است و طبیعتا هرکسی که مقام علمی بالاتری داشته باشد, می تواند متفکر بهتری هم باشد. اما درعوض بسیاری افراد هم بوده اند که بدون داشتن سواد خیلی بالا به مقامات بالایی رسیده اند. مثلا علامه طباطبایی ( البته…
HMouK
۱۳۹۱/۱۰/۱۵
دیگر امور اعتقادی

درباره‌ی آراء مرحوم برقعی قمی

پرسش: نظرتان راجع به آثار مرحوم سید ابوالفضل برقعی چیست؟ با این چراغهایی که این بنده خدا روشن کرده وانصافا سندش هم اکثرا قرآن است، نظرشما چیست؟   پاسخ: مرحوم آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی (۱۳۷۰-۱۲۸۷) نویسنده‌ای پرکار بوده و آثار متعددی در نقد خرافات مذهبی بر اساس قرآن به رشته‌ی تحریر درآورده است.  ایشان برخی آثار اعتقادی ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب را هم به فارسی ترجمه کرده است. رویکرد دینی مترجم با نویسندگان یادشده قرابت دارد. البته آن مرحوم خود را شیعه‌ی پیرو اهل بیت (ع) می…
HMouK
۱۳۹۱/۱۰/۰۲
دیگر امور اعتقادی

استخاره با قرآن

پرسش: لطفا نظرتان را درباره استخاره با قرآن بفرمایید. پاسخ: استخاره منحصرا در امور مباح پس از تامل شخصی و مشورت با اهل فن در صورتی که فرد حیران و مردد باشد مجاز است هرچند عمل به آن هیچ الزام شرعی ندارد. اگر استخاره به دلیل تعطیل فرآیند تصمیم سازی های عقلایی و عدم مراجعه به مشاورین متخصص  باشد یا در ترک واجبات یا ارتکاب محرمات صورت بگیرد قطعا جایز نیست. مراجعه به قرآن صرفا یا غالبا برای استخاره وهن قرآن است. تبدیل شدن استخاره به روش رایج تصمیم گیری…
HMouK
۱۳۹۱/۰۹/۲۰